Studentby i Skogveien og sentrumsutvikling: Vi må ikke la oss splitte!

I 1965 kom Transportanalysen for Oslo-området. Den kalkulerte med en befolkningsvekst på 50% frem mot 1990. Ekspertene kom frem til at det var behov for en 12-feltsmotorvei gjennom Frognerparken over Slottsplassen og Grünerløkka. Heldigvis ble ble planene stoppet av byens innbyggere.

I 1965 kom Transportanalysen for Oslo-området. Den kalkulerte med en befolkningsvekst på 50% frem mot 1990. Ekspertene kom frem til at det var behov for en 12-feltsmotorvei gjennom Frognerparken over Slottsplassen og Grünerløkka. Heldigvis ble ble planene stoppet av byens innbyggere. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattJordverninteresser og boligeiere spilles opp mot hverandre i diskusjonen rundt sentrumsutviklingen.

På 1960-tallet ble det fremmet planer for å bygge motorvei over Slottsplassen og stemmer tok til orde for å rive store deler av Grünerløkka for å gjøre plass til biltrafikken. Heldigvis ble disse ”gode ideene” stanset. Viktige områder og bygninger er bevart, og gjør byen til det den er i dag.

Med den såkalte regionplanen, og den fortettingspolitikken og prosessen som det legges opp til, står vi i fare for å begå store, uopprettelige gale valg for kommunen vår.

Regionplan

Midt i fellesferien(!) lanserer plansjefen i Ås kommune ”gode ideer” i Ås Avis der en analyse fra Asplan Viak skisserer opp et Ås sentrum hvor store deler av dagens boligområder er foreslått revet til fordel for blokkbebyggelse. Argumentasjonen som ligger til grunn finner vi i regionplanen og kravet om at fortetting skal skje i en radius på 2 km til togstasjonen. Dette for å komme bilkjøring til livs. Som i eksempelet innledningsvis, ser vi at det nok en gang planlegges for fremtiden ut i fra dagens og gårsdagens forutsetninger. Vi vet at om noen år vil fossilbilen være et tilbakelagt kapittel, og flere byer er allerede godt i gang med utprøving av selvkjørende busser. Transportsektoren kommer til å gjennomgå store omveltninger, og det er ikke gitt at toget vil være det foretrukne, grønne transportalternativet om 20-30 år.

Argumentasjonen bak regionplanen står på sviktende grunn og man kan undres om det ikke ligger andre hensyn bak ønske om utbyggingen i områdene som i dag har de mest sentrale tomtene. Det er mest lønnsomt for utbyggere å igangsette prosjekter i sentrum, og kommunen får best pris for eiendommene i en radius av 2 km til stasjonen. Presset er dermed stort for å få frigjort disse områdene, inkludert jordene rundt sentrum. Heldigvis har vi sett at det finnes ansvarlige politikere i Ås som jobber for innbyggerne, og som satte en stopper for flyttingen av Åsgård skole og salg av denne tomten. Vi forstår hvorfor det var viktig for regionpolitikerne å undra regionplanen fra lokale demokratiske prosesser. De vet at denne vil gå på tvers av innbyggernes interesser og forkjemperne for jordvernet.  

Argumentasjonen bak regionplanen står på sviktende grunn og man kan undres om det ikke ligger andre hensyn bak ønske om utbyggingen i områdene som i dag har de mest sentrale tomtene.

Rune Husby Carlsson, beboer på Kaja

Både i argumentasjonen til plansjefen, og til utbyggeren SiÅs, settes interesser og grupper opp mot hverandre. Det hevdes at hus må rives og etablerte boligområder må transformeres radikalt for å unngå å måtte bygge på dyrkbarmark. Ved lanseringen av Asplan VIak-planen i sommer sies det direkte og indirekte at dersom vi ikke river boligfeltene rundt Ås sentrum, må vi bygge på de sentrumsnære jordene.

Massiv utbygging i Skogveien

For oss som bor på Kaja kom SiÅs sine planer om en massiv studentby i Skogveien som en bombe. Alle våre forsøk på å komme i dialog med SiÅs er blitt kontant avvist, og beboerne på Kaja er blitt fremstilt som motstandere av å ha studenter som naboer. Det stemmer ikke!

Vi som bor på Kaja ønsker studenter velkommen, og vi forstår at SiÅs ønsker å utnytte eiendommen i Skogveien bedre. Det vi ikke ønsker er en massiv utbygging som totalt vil ødelegge boligområdet, og som ikke tar noe som helst hensyn til oss og våre unger som skal vokse opp her. Hos SiÅs har vi ikke møtt annet en arroganse og forakt. Jeg håper det finnes politikere i Ås som også jobber for oss som bor, og som skal vokse opp her, og ikke bare for de som skal komme og utbyggernes interesser.

SiÅs har andre tomter å bygge på. Det er ikke nødvendig med en massiv utbygging i Skogveien. Kommunen og politikere på regionalt nivå har andre områder å bygge boliger som hverken truer eksisterende bebyggelse eller dyrkbar mark, og som med miljøvennlig transport kan knyttes til sentrum.

Så kjære ansvarlige lokalpolitikere i Ås, ikke la disse interessene splitte oss! Vi beboere har ingen stemme i dette, vi er avhengige av at dere bruker deres, der dere fortsatt har den. Bidrar til en utvikling av hele Ås der ikke utbyggere og regionale interesser får råde alene.

Nå er det beboerne på Kaja sitt boligområde som står på spill, neste gang vil det være innbyggere i andre områder av kommunen som heller ikke blir hørt og som står i fare for å bli overkjørt. Hjelp oss å skape en utviklingsprosess som tar hensyn til både oss som skal bo og vokse opp i Ås, og til studentenes behov. Vi ønsker studentene velkommen til Kaja, men den planlagte studentbyen er for stor og må reduseres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags