Streik for et levelig klima!

Elever fra Ås ungdomskole gjennomførte fredag klimastreik.

Elever fra Ås ungdomskole gjennomførte fredag klimastreik. Foto:

Av
DEL

DebattDet er et viktig prinsipp i den liberale staten at folket skal kunne påvirke og forandre samfunnet på fredelig vis. Det er også viktig for arbeidsliv og velferdsstaten at streik kan benyttes som virkemiddel for å forhandle frem samfunnets goder og byrder, også for fremtiden. Klimakampen er en kamp for vårt livsgrunnlag. Det er et spørsmål om et større klimabudsjett for fremtidige generasjoner.

Klimastreiken angår på alle måter de som snart skal inn i yrkeslivet.

Klimakampen er generelt en avveining mellom utgifter for større klimatiltak i dag, mot enda større utgifter i morgen, utover kostnader tilknyttet klimatilpasninger eller irreversible miljøkonsekvenser. Selvfølgelig skal det grønne skiftet foregå på en demokratisk styrt måte. Dette er ikke hva debatten omhandler.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer og krever handling så raskt som mulig. Klimaet endres i rekordtempo og risikoen for de irreversible konsekvensene ved klimaendring krever politisk handlekraft. Dette er det unge nå streiker for landet rundt. Vi i Liberale studenter mener at studenter har all rett til, og god grunn til å streike for økte utslippskutt, og Ås Venstre støtter studentene i deres streik for klimaet.

Venstre er en avgjørende miljøstemme på Stortinget. Og Venstre har gjort mye viktig siden de gikk i regjering i 2018:

  • ENOVA har fått en ny slagkraft som akselerator for grønn teknologi og energi og bidrar til alt fra havvind på Vestlandet til nullutslippshavner i Oslo
  • Det har blitt investert mer enn 7,75 milliarder kroner på klima og miljøtiltak
  • Elbil og elferge-veksten fortsetter og transportutslippene går ned
  • CO2-avgiften har blitt strammet til og skal nå økes år for år
  • Regnskogsatsingen sørger for færre utslipp fra avskoging globalt
  • 15 næringssektorer har levert inn veikart for utslipp gjennom ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Kanskje viktigst, i disse dager inngår klima og miljøministeren en bindende avtale med de andre EU-landene som forplikter Norge til å oppfylle sine løfter i Parisavtalen. Gjennom denne avtalen vil EFTA-domstolene derfor kunne straffe fremtidige regjeringer om de ikke tar grep.

Likevel synes Liberale Studenter og Ås Venstre vi fortsatt har en lang vei å gå. Venstre sier i sitt prinsipprogram: Miljøutfordringene kan løses på demokratisk vis. Da må demokratiet og det liberale samfunnssystemet forøvrig brukes til å legge om samfunnet i miljøvennlig retning. Lokalt kan vi, studenter og beboere i Ås, endre våre vaner som påvirker miljøet. Men det er samfunnssystemene som nevnt over, vi nå fokuserer på. Strukturelt bør vi også bidra til at i de undervisningsemnene det er relevant, så bør tematikken opp på tavla og inn i pensum.

Elever og studenter som streiker i dag er morgendagens ledere. Studenter utdannes ikke for å akseptere verden som den er i dag. Utdanningsretningene og kunnskapen som skapes ved NMBU kan bidra til å styre samfunnet inn på en mer bærekraftig kurs. For å få til dette må unges stemme høres. Og dette gjøres best utenfor forelesningssalen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags