Gå til sidens hovedinnhold

Er lokaldemokratiet i fare?

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg trives best der folk møtes og snakker sammen. Uten lokal nærhet, lokalkunnskap og åpenhet, blir både folk og tjenester fremmedgjort. Enkelte ganger får man får følelsen av at det er de store og langt unna, samt diffuse eksperter, som styrer utviklingen uten å kjenne til hva lokalsamfunnet mener er til beste for dem selv. ”Ås er mulighetenes kommune, der livskvalitet skal stå i sentrum!”, heter det i en tidligere visjon for Ås kommune.

Lokaldemokratiet overkjøres. Typiske eksempler på ”fjernstyring” har vi erfart i Ås i debatten om befolkningsveksten og behovet for nye boliger i Ås sentralområde. Åsfolk godtar ikke at Regjeringen og Regionplanen går inn for en befolkningsvekst på nær 40 prosent de nærmeste 15 årene og å utvikle Ås til en regionby. Når fylkesordføreren i sin ”hyllest” til Regionplanen reklamerer med ”urban livskvalitet, med kafeer og andre tilbud innen kort rekkevidde”, så har vi jo det allerede, og hva livskvalitet angår; ja da er det en personlig sak!

Når overordnet politikk kan resultere i at vellykkede og trivelige boligområder med eneboliger nær sentrum må bli gjort om til rekkehus og murblokker; ja da reagerer folk.

Heldigvis har kommunestyret enstemmig gått imot Regionplanens forslag om at 90 prosent av boligbyggingen i Ås kommune skal skje i Ås sentrum og i grenseområdet mot Ski.

Fortettingsstrategiene var oppe i møte i Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) den 24. august. Det var ingen overraskelse at det var mange tilhørere. Slik jeg oppfattet det, var motstanden klar; det kom mange gode alternative tanker, og at en så viktig sak ikke måtte forhastes. Rådmannens innstilling: ”Fortettingsstrategi Syd/Øst legges til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde”, ble avvist.

   Saken vil nå måtte ut på høring i forskjellige former slik at folket kan bli skikkelig orientert og hørt, og det blir ikke rådmannen og HTM, men kommunestyret på vegne av oss alle som må avgjøre saken. (Det gjelder også ”Vei- og gateplan for Ås sentralområde”, som var sak i møtet.)

Ordfører Ola Nordal har på vegne av Ås kommune fortjenstfullt utfordret Regjeringen og Regionplanens sentraliseringsplaner og pekt på alternative utbyggingsområder. I trivselssaker bør folkets mening veie tungt. ”Den som har skoen på, vet best hvor skoen trykker!”

Toget har ikke gått. Men demokratiet kan være i fare. Med den massive støtten ordføreren sikkert vil få på folkemøtene som kommer, og forhåpentlig med ny regjering, som har forpliktet seg på å rette opp uheldige tiltak, er jeg likevel optimist.

Nå skal også 60 mastergradsstudenter komme med sine visjoner og ”se på Ås sentrum med nye øyne”, som det heter. Det er et flott initiativ at også NMBU engasjerer seg med sin fagkunnskap for trivelige boområder. De har tidligere vist at de kan, noe deler av Kajaområdet er eksempel på. Jeg håper imidlertid at studentene legger bak seg Regjeringens og Regionplanens ”stormannsgalskap”. Det er folkets ønsker og mål for boområder som skal være utgangspunktet. Og det går heller ikke an å planlegge for Ås sentrum uten å se sammenhengen med utviklingen av kommunen ellers.

Kommentarer til denne saken