Kjære politikere i Ås kommune. Dere skal snart ta en avgjørelse om Kroer skoles fremtid

«Ja til Kroer skole» sier, fra venstre: Ole Jørgen Skatter, Anne Bjerke, Sunniva Kjønniksen, Rikke Gundersen, Nina Chr. Gundersen og Øystein Larsen.

«Ja til Kroer skole» sier, fra venstre: Ole Jørgen Skatter, Anne Bjerke, Sunniva Kjønniksen, Rikke Gundersen, Nina Chr. Gundersen og Øystein Larsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er en avgjørelse som kanskje ikke vil berøre så mange av dere personlig, men det vil berøre en del av Ås kommunes befolkning. I dette notatet ønsker vi å skissere noen momenter som er viktig å ta med i den politiske vurderingen.

Eventuell nedleggelse av Kroer skole vil få konsekvenser som sannsynligvis ikke er skissert i vurderingen fra administrasjonen i Ås kommune.

Dersom Kroerelevene blir en del av nye Rustad skole, vil flere elever vil ha rett på skoleskyss. Argumentasjonen fra administrasjonens side om at regningen dekkes av fylkeskommunen er ikke spesielt samfunnsøkonomisk ansvarlig.  I SØF rapport nr 03/15 skriver de at samtlige fylkeskommuner som ble intervjuet synes det er problematisk at kommuner vedtar skolestrukturendringer uten å ta særlig hensyn til de totale skysskostnadene. De skriver videre at kommuner legger ned skoler for å spare penger, og at dette fører til økte kostnader på et annet forvaltningsnivå i fylkeskommunen. ( s.24 og 25 ) http://www.sof.ntnu.no/SØF-R03_15.pdf

Skoleskyss gjelder kun når eleven skal direkte til og fra skolen og gjelder ikke hvis eleven er på SFO.  Det vil bli en større andel foreldre som skal levere og hente barn både på skolen og på SFO. Planleggingen av nye Rustad Skole og vurdering av trafikkforhold er mest sannsynlig gjort med tanke på elever med kort reisevei og lav andel kjøring og skoleskyss.

En ny vurdering av allerede tilrettelagte arealer for forelderparkering og skoleskyss må derfor utføres. Videre må trafikksikring av ny skolevei gjennomføres, med spesielt tanke på Gamle Kroervei, forbi Rustadporten barnehage. Dette kommer til å bli skoleveien for mange flere barn enn prosjektert.

Befolkningsvekst

Historiske tall innhentet fra skolen viser et elevtall ved skolestart fra 1993 til 2017 mellom 90 og 148, (se figur 1). At elevtallet i følge prognosene fra 2017 skal falle til 55 elever i 2025 (i løpet av 7 år) virker langt fra realistisk.   

Vi ønsker at dere politikere skal tenke langsiktig. Ås kommune er i enorm vekst noe også de nye tallene fra SSB viser. All denne veksten kan ikke foregå innenfor 2km grensen fra Ås stasjon. Selv om kommunen fikk nei til å bygge ut Rustadporten i denne runden, vil søknaden komme igjen i neste runde. Svaret fra departementet var ikke at Rustad ikke skulle kunne bygges ut men at utbyggningen i Ås skulle skje innenifra og ut.  Ikke hvis, men NÅR Rustadporten bygges ut vil elevtallet på Rustad skole fylles opp. Hva er planen når Rustad skole blir overfylt som en konsekvens av at man har lagt ned Kroer skole i en kortsiktig innsparingsprosess?

På HOK møtet i mai uttalte sjefen for oppvekst og kultur at det kun er gjort minimale investeringer i vedlikehold på Kroer skole, dette stemmer overhode ikke. I løpet av skoleåret 2017/2018 ble det bevilget 5,4 millioner + MVA til oppussing av Gammelstua/ lærerbygget og det er gjennomført drenering, lagt nytt tak og det er pusset opp innvendig. For 4 år siden ble det byttet ventilasjonsanlegg i de to største undervisningsbyggene. Stallen har blitt drenert på sør og østsiden i de senere årene. Sommeren 2017 fikk ballbingen nytt dekke.  Dette er et eksempel på kortsiktig tenkning hvis man investerer så store midler av kommunens budsjett i bygg der man har tenkt å legge ned driften.

Flere av partiene i Ås, deriblant Arbeiderpartiet og SV har gått til valg på er å  -Sikre gode bo- og skolemiljøer i kommunens ytterområder for dem som ønsker å bo landlig. Ved å beholde Kroer skole har vi som er bosatt i Kroer en godt fungerende barneskole. Skolen har mange dyktige og godt kvalifiserte lærere med stort fokus på et godt læringsmiljø. Hvis en enkeltelev allikevel skulle ha andre behov vil det gå greit å søke seg over til Rustad skole. Men hvis Kroer skole blir lagt ned flyttes alle til Rustad skole, og hvis en elev har behov for et lite miljø rund seg… så er det ingen Kroer skole å søke seg til.

Det ble totalt sendt inn 20 høringsuttalelser både fra høringsinstanser og andre. Av de 20 uttalelsene var 15 for at Kroer skole skal bevares i sin helhet. 2 uttalelser var for nedleggelse og 3 var usikre, der 1 heller mot å bevare skolen og 1 heller mot nedleggelse. Ingen av høringsuttalelsene var for en delvis nedleggelse. I en demokratisk prosess der man setter i gang en høring er det viktig å lytte til de uttalelsene som har kommet inn.

Kjære politikere i Ås, tenk dere nøye om, tenk langsiktig og tenk mangfold for Ås Kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags