Ås Avis mener: Bevar Kroer skole

Kroer skole.

Kroer skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Debatten om Kroer skole handler om mer enn tall på et regneark. Skolen har en viktig funksjon i lokalsamfunnet og vi støtter kravet om at den ikke legges ned.

DEL

MeningerForslaget om å legge ned barneskolen i Kroer har opprørt og engasjert mange. Aksjonsgruppa for bevaring av skolen har mobilisert mange i bygda, men ikke alle i Kroer er enige i at Kroer skole vil være det beste for barna. Debatten raser om store skoler gir bedre læring for elevene enn mindre skoler.

Hva er best av stor eller liten skole? Derom strides de lærde. Ifølge forskningen kan det faglige utbytte være noe bedre på større skoler. Derimot er det ingen entydig konklusjon om at skolens størrelse i seg selv er avgjørende for om læringsmiljøet er godt og elevenes faglige utbytte.

Grete Sørensen Vaaland på Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger sa til NRK i 2017 at skolestørrelsen ikke er avgjørende for hvordan det er å være elev ved skolen. Utfordringene på en stor skole vil være veldig like de utfordringene en har på en liten skole, er konklusjonen. Vaaland sier at forskningen viser at kvaliteten på lærerne og hvor godt den enkelte skole fungere som organisasjon som har størst betydning for læringsmiljøet.

I debatten om Kroer skole har enkelte pekt på flytting av elever som potensielt negativt. En studie fra Norges Handelshøyskole viser imidlertid at elever ikke oppnår dårlige resultater etter flytting til en større skole.

Et annet moment i saken er skolemiljø. Kritikere har hevdet at Kroer skole ikke har ressurser til å ta tak i mobbesaker på en skikkelig måte og sikre elevene et godt skolemiljø. Ingen skole er dessverre fri for mobbing. Det er heller ikke lagt frem forskning som viser at skolens størrelse av avgjørende for mobbeproblematikken på en skole.

Et av de sterkeste argumentene for å bevare Kroer skole er utviklingen av bygda som et levende lokalsamfunn. Skolen er en naturlig møteplass der både voksne og barn møtes og bygger relasjoner. Vi tror ikke at Kroer vil legges øde om skolen nedlegges, men en viktig møteplass vil forsvinne. Institusjoner er viktige i et lokalsamfunn. Uten barneskolen er det ikke mange av dem igjen. Kirken og grendehuset kan ikke fylle alle de funksjonene en skole har.

Rådmann Trine Christensen har fått mye kritikk i denne saken og det har blitt ymtet om konspirasjoner for å få lagt ned Kroer skole. I kampens hete har enkelte gått etter mannen istedenfor ballen. Rådmannen gjort jobben sin, nemlig å legge frem de mest økonomiske løsningene for Ås kommune. At det vil være kostnadsbesparende å flytte elevene fra Kroer til nye Rustad skole er et reelt argument,

Det er opp til kommunestyret å avgjøre om det er økonomiske argumenter eller hensyn til lokale samfunnsfunksjoner som skal veie tyngst. Vi mener Kroer skole har en viktig funksjon utover bare det å være skole. Læringsutbytte til elevene vil ikke være vesentlig forskjellig enten de går på Rustad eller Kroer.

Derfor mener vi Kroer skole bør opprettholdes.

SE FOLKEMØTE DIREKTE HER:

LES MER OM KROER SKOLE:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags