Ås ønsker ikke å bli by!

NEI TIL BY: Ås ønsker ikke å bli by!, skriver Arne Ellingsberg.

NEI TIL BY: Ås ønsker ikke å bli by!, skriver Arne Ellingsberg. Foto:

Av

ÅS KOMMUNE STYRER SEG BEST SELV!

DEL

MeningerKommunalt selvstyre stod på sakskartet i Stortinget den 31. mars 2016. Det var en begivenhetsrik dag. Etter flere års forsøk ble dette demokratiske prinsipp nedfelt i Grunnlovens § 49, annet ledd: ”Innbyggerne har rett til å styre i lokale anliggender.”

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding etterpå skriver daværende statsråd: ”En historisk dag for demokratiet. Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet. Da må disse utvikles av dem som bor der og kjenner lokale muligheter og utfordringer. Derfor er det lokale selvstyre viktig, og at det nå er slått fast i Grunnloven.”

Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde bør være er en slik lokal selvstyresak. Det er Åsfolket selv som kjenner mulighetene og utfordringene. Men hva holder på å skje?

Styres vi heller av helt andre; utbyggere med profittbegjær, konsulentfirmaer, regionale og statlige organer, spør folk. Kanskje også for mye fra rådmannskontoret?, spør jeg.

Rådmannen tar i sin utredning om Områdereguleringsplanen utgangspunkt i til dels foreldede historier, bl.a. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ROA) fra 2015. Der var opplegget at Ås skulle bli en regional tvillingby med Ski. Det aksepterte Ås aldri, heller ei at Ås var utsett til den sterkest voksende kommune i Regionen. Vårt senere nei til Kommunereformens tvangsforslag om Ås som del av en Follo kommune, er også et faktum.

Ås ønsker ikke å bli by! Men mye av utredningen er orientering om hva en byutvikling er og argumenter for det. Hvem i Ås ønsker, eller har sagt at vi skal bli en by? Vi vil være oss selv, kan, og vil styre oss selv. Derfor bygger Områdereguleringsplanen delvis på feilaktig og ufullstendig grunnlag. Planen skal nå tydeligvis behandles som en hastesak av det avgående kommunestyre. Og hastverk blir ofte lastverk! Det må stoppes!

Konsulenter kan være nyttige når man ikke selv evner å utrede en sak. Derfor er det kommet utredninger på rekke og rad. Den viktigste er ”Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier for Ås tettsted”. En annen er ”Studie om et mulig nytt vei- og gatenett for ”Det nye Ås sentrum; et bærekraftig kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter”.

Det koster å kjøpe tjenester. I 2016 var ”Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon” bokført til ca. 200 millioner, nær en sjettedel av hele kommunebudsjettet.

Vår Kommuneplan 2015-2027, som ble vedtatt 2. september 2015, gjelder fortsatt, og med følgende hovedmål: ”En miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. En inkluderende og mangfoldig kommune. Et kunnskaps- og kultursenter i regionen. En aktiv samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsgiver. Kommunens verdier – åpenhet, ærlighet og redelighet – skal prege vår praksis og gjenspeiles i våre daglige handlinger.”

”Planen skal sikre en forutsigbar og fremtidsrettet samfunnsutvikling, og skal sørge for en balanse mellom befolkningsvekst, arealutvikling og kommunens evne til å yte gode tjenester.”

Dette var ordfører Johan Alnes sin fornuftige hilsen som avgående ordfører i 2015.

Hvorfor tar Områdereguleringsplanen utgangspunkt i Regionplanen av 2015 med 3 % befolkningsvekst for Ås, mens Kommuneplan 2015-2027 og Handlingsprogram 2019-2022 bygger på 2 % årlig vekst, som også er i høyeste laget? Da må jo resultatet bli galt! Oppfølgingen av tjenester med veksten hittil, med bare vel 1 % i 2018, har vært vanskelig nok. Dessverre mangler det ikke på eksempler! ”Hva du evner, kast av i de nærmeste krav!”

Det blir en spennende høst. Utviklingen av Ås sentralområde angår oss alle. Din mening?

Historien gjentar seg, men om jeg rekker å bli med en ny runde, får tida vise. Men Grunnlovens § 49, annet ledd om Kommunalt selvstyre er nok viktigere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags