– Bygg ringvei for Ås sentrum syd

FORESLÅR RINGVEI: Fredrik Ystehede ønsker ikke å legge om Brekkeveien, men må utvide undergangen ved Furuveien for å skape en ringvei syd for Ås sentrum.

FORESLÅR RINGVEI: Fredrik Ystehede ønsker ikke å legge om Brekkeveien, men må utvide undergangen ved Furuveien for å skape en ringvei syd for Ås sentrum. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHovedvei til sentrum fra syd er Brekkeveien, og kommunen foreslår å flytte denne veien østover, mot jernbanen, mens nåværende Brekkevei blir gang- og sykkelvei. Litt historikk kan være på sin plass her. Moerveien var hovedadkomst fra syd frem til utbyggingen av Moer/Brekke fant sted i 60- og 70-årene. Da ble det for stor belastning på Moerveien, som er en ren boligvei syd for sentrum, og den fornuftige løsning var å bygge Brekkeveien øst for boligene. Moerveien ble dermed en blindvei med meget beskjeden biltrafikk, men en gjennomgående gang- og sykkelvei direkte til sentrum. Dette fungerte utmerket for trafikken fra Moer/Brekke, og gjør det fremdeles.

Fordelene ved å flytte Brekkeveien er vanskelig å oppdage, da det å bygge enda en arealkrevende bilvei over Moerjordet vil oppta plass som bedre kan benyttes til bolig- og næringsutvikling. Jeg anbefaler derfor å beholde Moerveien som gang- og sykkelvei, samt beholde Brekkeveien som bilvei, men med utbedring av krysset Brekkeveien/fylkesvei 152 (ved Esso) med rundkjøring eller trafikklys.

I tillegg foreslår kommunen en bro over jernbanen syd for stasjonen, mellom Brekkeveien og Hogstvedtveien. Hensikten er å avlaste Brekkeveien, men behovet for dette er ikke forklart. Det vil sikkert koste et par hundre kommunale millioner, og det vil kreve betydelige arealer både av Dysterjordet og Moerjordet. Dessuten vil det gi store omveier for trafikk fra syd uten å avlaste sentrum, og Hogstvedtveien vil også få stor belastning fra utbyggingen av Dyster/Eldor og Ås vg skole.

Hvis det må etableres en ny kryssing av jernbanen, foreslår jeg å benytte eksisterende undergang lenger syd, ved Furuveien. Den var tidligere åpen for lette kjøretøyer, og den kan utvides, men kanskje ikke for de aller høyeste lastebiler. Med en forbindelse herfra opp til Søråsveien/Dr. Sødrings vei (ved Moer gård) kan dette bli den fremtidige Ringvei Syd, som mange har etterlyst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags