Åsgård skole med 2 paralleller er best for barna

Bilde av Trygve Roll-Hansen fra aid

Bilde av Trygve Roll-Hansen fra aid

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er ønskelig med plass for barna, at de får en grønn skole med historie og kultur, det motsatt av Åsgård skole med 4 parallelle klasser istedenfor 2. Det kompakte reduserer barns mulighet til fysisk utfoldelse.

I reguleringsplan for Ås sentrum med høringsfrist 15. august er det foreslått flerdobling av tettheten. Kompakt sentrum vil øke forskjeller i levekår for barn i og utenfor sentrum. Store forskjeller i barns levekår ført på 1950- og 60-tallet til kamper mellom noen av «stasjonsunga» og noen av «høgskoleunga». Verken skoler og boliger ved Ås stasjon bør fortettes.


På facebook «Politikk i Ås» står det i forbindelse med Åsgård skole: «Reguleringsplanen har tidligere vært på høring, men legges på nytt ut på høring i august. Dette på grunn av spørsmål omkring Midgard, Stallen og D6. Styres av HTM (det politiske Hovedutvalget for Teknikk og Miljø). Parallelt går byggeprosjektet fremover. Denne styres av Plankomiteen. Byggeprosjekt legges ikke på høring.» Bra at det blir høring om dugnadsdrevne kultur- og lavterskel-tilbudet D6 (ingen utgift for kommunen), ungdomstilbudet Midgard som skaper gangs ungdom og gamle Åsgard skoles stall (1913) ombygget til kontorer som kommunen har bruk for. De tre kulturbærende husene er viktige for våre etterkommere. De blir enklere å beholde med to-parallell Åsgård skole.


Videre står det på Facebook 4.8.19: «Byggingen av 4-parallelle skoler på Rustad og Åsgård er økonomisk og ressursmessig/miljømessig helt «høl i hodet». Vi burde revet de eldste byggene, beholdt byggene fra 1995-96-97 og bygd en ny to-parallell på hver skole. Da ville vi fått 2 tre-parallelle skoler for en totalkostnad på 350-400 millioner kroner. Nå bygger vi 2 helt nye fire-parallelle skoler for 800+ millioner kroner. Det er 400-450 millioner vi kunne ha spart. Som en konsekvens av det hadde vi også spart ca 20 millioner kroner i renter/avdrag hvert eneste år - penger vi kunne brukt f.eks til å styrke skolebudsjettet.» Jeg skrev 3.8: «Viktig at barn kan utfolde seg i skolegården til inspirasjon både for dem og for foreldrene. Med 4-parallel skoler på Rustad og Åsgård skoler istedenfor 2-parallelle, oppnår en det motsatte. Da fødselstallet er i fritt fal, færre flytter til og flere fra Norge, foruten at det ikke flytter inn barn i blokker i Ås sentrum, vil de to skolene med fire parallelle bli halvfulle og må fylles med annen aktivitet, til skade for barna.»


2-parallell skole gir kortere skolevei til fots og på sykkel enn fire-parallell. Mindre kjøring av foreldre, er bra for barnas fysiske og sosiale utvikling. Det øker også mulighet til å opprettholde nærmiljøskoler som Brønnerud og Kroer, med områder godt egnet for trivelig boligutbygging.

Trygve Roll-Hansen
bestefar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags