Dyre rundkjøringer eller et Frivillighetens Hus i Ås?

Ordførerkandidat for MDG, Martin Løken, vil skrinlegge kapasitetsøkende rundkjøringer i sentrumsplanen og heller satse på et Frivillighetens Hus i Ås.

Ordførerkandidat for MDG, Martin Løken, vil skrinlegge kapasitetsøkende rundkjøringer i sentrumsplanen og heller satse på et Frivillighetens Hus i Ås. Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅs Frp vil bygge rundkjøring nord i Ås sentrum, for å dimensjonere veisystemet for økende befolkningsvekst - på premisset om fortsatt økt bilisme.

Det kan se ut som om Frp allerede har glemt at 40.000 barn og unge har tatt til gatene i protest mot dagens klimapolitikk. De grå partienes holdning viser kjernen av problemet: at klimautslippene skal reduseres av noen andre, et annet sted, en annen gang. Det er altfor passivt. Klimaendringene skjer her og nå. Kuttene må derfor tas av oss, de må skje her, og de må skje nå!

At økt kapasitet på veinettet fører til økt trafikk er ikke noe De Grønne finner på. Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt bekrefter at trafikken øker for å fylle de veiene de får tildelt.

Skal vi møte klimakrisen må all vekst i trafikken skje med kollektiv, sykkel og gange. Det betyr at unødvendige rundkjøringer fort blir kommunens mest klimafiendtlige investering. At veksten i trafikken tas med andre former enn bil er også et uttalt mål for Ås kommune. Fagfolkene i kommunen ønsket heller ikke rundkjøringen til å begynne med. Den ble lagt til senere etter press fra de grå politikerne.

Ikke bare gir ny rundkjøring økte utslipp. Den beslaglegger også midler som kommunen kan bruke til bedre og grønnere formål. Kostnadsrammen er beregnet å være mellom 11 og 26 millioner kroner.

Politikk handler om å prioritere. Vi vil heller bruke disse pengene til et Frivillighetens Hus. Tenk om vi fikk satt i stand et av de gamle, ærverdige trehusene i Ås sentrum, og samtidig bevart noe av stedets karakter. Frivilligheten i Ås står for om lag 480 millioner kroner årlig i verdiskapning, og fortjener oppmerksomhet deretter.

Frivillig arbeid kan løse utfordringer knyttet til ensomhet, depresjon og fattigdom. Frivillighetens Hus kan bli en møteplass på tvers av generasjoner. De Grønne mener det er på høy tid å sette frivilligheten høyere!

Når lokalsamfunnet blomstrer med frivillighet og menneskemøter, bruker vi mer tid på opplevelser og mindre på å imponere hverandre med økt forbruk og lange flyreiser.

De Grønne er villige til å kjempe fram ny politikk, fordi det trengs. Vi setter fokus på hva vi faktisk kan gjøre, og hvor vi kan flytte penger fra for å få råd til et bedre samfunn. Vår visjon for framtida er svært forskjellig fra Fremskrittspartiets. Der Frp ser for seg at alle kjører bil om 10 år, ser De Grønne for seg økte sykkelandeler, økt togkapasitet og et Frivillighetens Hus som trekker både unge og gamle til sentrum. For ordens skyld: Det skal fortsatt gå an å kjøre for de som er avhengig av bil, men sykkel, gange og kollektivtransport må ha førsteprioritet i morgendagens Ås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags