Skal Åsgård skole legges ned?

Åsgård-elever går i demonstrasjonstog mot deling av elevene.

Åsgård-elever går i demonstrasjonstog mot deling av elevene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI årets budsjettforslag foreslår Rådmannen å legge ned Åsgård skole slik den drives i dag. Vi som foreldre er svært bekymret for hvordan dette påvirker læringsmiljøet, og mener løsningen rådmannen presenterer svekker læring, helse og trivsel hos barna våre.

Åsgård skole er i dag Ås’ største barneskole med nær 400 elver, og med en svært sentral beliggenhet – midt i det området hvor det fra sentralt hold er bestemt at det aller meste av boligbygging i kommunen de nærmeste årene skal skje. Skolen har alt i flere år vært for liten. Noen trinn drives med tre paralleller selv om skolen egentlig bare har kapasitet til to paralleller per trinn. Andre trinn har venteliste. Skolen har en bygningsmasse og en skolegård som overhode ikke svarer til dagens behov, og nødvendige investeringer til vedlikehold og oppgradering har over lang tid blitt nedprioritert.

Likevel foreslår Rådmannen i høstens budsjett å utsette bygging av ny skole til tidligst 2023 og med ferdigstillelse tidligst i 2025. For å løse den akutte krisen på Åsgård foreslås det å splitte opp skolen: Første til fjerde trinn skal være ett sted (enten dagens Åsgård eller modulskolen på grusbanen), mens femte til sjuende trinn skal være et annet sted (enten modulskolen eller Rustad). Denne situasjonen skal barn, lærere og foreldre leve med i minst seks år. Det betyr at de som begynner på skolen neste høst dersom rådmannens forslag realiseres sannsynligvis aldri vil oppleve å gå på Åsgård skole.

En slik oppsplittelse innebærer nemlig i praksis en nedleggelse av skolen slik den drives i dag. Skolen drar i dag stor nytte av å være en skole med nærmere 400 elever. Ved fravær er lærerne fleksible og fordeler undervisningen seg imellom heller enn å ta inn vikarer. Slike løsninger er spesielt viktige i trinn hvor det er en del uro eller hvor elever har behov for en tilrettelagt skolehverdag. Videre har skolen noen få lærere med spesialkompetanse i smalere fag, slik som kunst og håndverk, musikk og norskopplæring for tospråklige elever. Disse lærerne underviser typisk på mange trinn. Det samme gjør spesialpedagogene. Åsgård har f.eks. over lengre tid lagt ned mye arbeid i å bli en dysleksivennlig skole, noe som blir krevende å følge opp dersom elevene splittes.

Skolens arbeid med det psykososiale miljøet går også på tvers av alle trinnene. Tilgangen til sosiallærer og helsesøster blir på samme måte redusert når disse må fordele tiden sin på ulike lokasjoner. Forslaget om å splitte elevene bidrar videre til å undergrave andre ordninger som elevene på Åsgård er svært opptatt av, som f.eks. elevrådet, ordningene med trivselsledere, rettighetsrådet og ikke minst den svært populære fadderordningen. Vi ser at de eldste elevene opplever mestring og vokser på ansvaret ved å være faddere, mens de yngste elevene føler seg tryggere når de kjenner noen av de eldre barna i skolegården. En tett kontakt mellom trinnene er derfor av stor betydning for at skolen kan sikre barna våre et godt læringsmiljø.

I flere runder, og av flere kommunestyrer, har Åsgårds elever, ansatte og foreldre blitt lovet ny skole, og like mange ganger har byggingen blitt utsatt. I årets budsjettforslag foreslås skolen i praksis nedlagt fra høsten 2019 frem til minst 2025 – dersom ikke politikerne i mellomtiden ombestemmer seg nok en gang. Erfaring tilsier at det høyst sannsynlig kommer enda flere utsettelser. Barn, ansatte og foreldre ved Åsgård fortjener bedre behandling og ikke minst bedre forutsigbarhet enn vi har fått så langt.

Vi forventer at politikerne står fast ved tidligere vedtak om bygging av ny skole. Det siste vedtaket kom i juni i år. Da ble vi lovet at ny skole skulle påbegynnes så fort som mulig og ferdigstilles senest i 2022/2023.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags