- Svake grupper kan bli overkjørt

Av

Vedtak om brakkerigg på friområde i Ås, opphevet av fylkesmanen 3. desember og godtatt 13 desember