Det er NÅ beslutningen tas om fremtidens skole!

Kristine Lien Skog (SV)

Kristine Lien Skog (SV) Foto:

Av
DEL

MeningerSV mener at en fire-parallell på Åsgård kan forsvares økonomisk om ledige lokaler brukes av for eksempel voksenopplæringen. Med en nedskalert skole vil vi bare bruke penger på å skyve behovet foran oss med en midlertidig løsning.

Vi kan støtte utbyggingen om det blir et ute- og inneareal som barna vil trives med.

Vi trenger både en minstegrense for uteareal per barn, og god utforming av uteområdene.

Aktivitetsareal i en skolegård krever mer plass enn arealet til selve aktiviteten. Det vil si at det må være plass for å ta seg rundt, plass til å vente på sin tur eller en naturlig plass for å stå å se på. Forskningsrapporten om skoleareal som nylig er publisert sier 20 km2 per elev er et absolutt minimum. Der bør vi minst ligge for Åsgård skole.

En skolegård bør ha mange forskjellige aktivitetssoner, men de kan gjerne ha flytende overganger for å lokke til nye påfunn, nye møter og nye leker. SV ønsker en mer helhetlig planlegging av uteområder sammen med parken og ekornskogen. Her kan en skole i sentrum gjøre utearealene attraktive utenfor og i skoletiden om vi planlegger riktig.

Vandrende blondeskygger fra trær er beste løsningen for å beholde lyset, men skjerme for sterkt lys og varme, trær trenger også nok plass for å kunne utvikles. Mindre terrengformer er flott for å bruke til ulike aktiviteter og visuelle rom på skolegården.

Konseptskissen som foreligger skulle både sikre størst mulig og gode ideer for uterommet. Dette mangler i dag. Plan- og byggekomiteens representant fra SV, Peter Bostrøm, vil følge opp utforming av uteområder, men vi må sette minstestandard nå. Dette har vært et absolutt krav om vi skal støtte en 4-parallell.

Vi vil bruke Søråsjordet som skolehage og gressbaner

Vi vil ha et aktivt jordvern. Vi vil også bruke jordet som en ressurs for skolen. Det får vi til om vi legger rammene for dette nå. Barna vil kunne lære om hvorfor matjord er viktig. Skoleveien kan kanskje stenges i skoletida for å få dette til? Derfor vil SV legge føringer for å bevare matjorda nå. Og krever støtte på dette punktet om vi vil vil gå for 4-paralell.

Krav om å utnytte høyden bedre

Konseptskissen som foreligger har et enormt fotavtrykk, samtidig som skolen på det meste kun er to etasjer. Dette blir besynderlig når vi både har knappe utearealer og legger føringer om at andre sentrumsnære bygg skal utnytte mer i høyden. SV ønsker at vi skal utnytte opp til fire etasjer for skolen. Det er bra for uteområdene, skolen blir mindre massiv, og det blir mer lysinnslipp til klasserommene.

Vi må ha tid til å sikre en god skole!

Argumentet mot å heve en etasje er at vi ikke har tid til å vente. Konseptskissen må tilpasses, og reguleringsplanen må sendes ut på ny høring. Det vil ikke kreve så mye tid. Vi skal nemlig utarbeide utenomhusplan og miljøplan for skolen. Da kan arkitektene jobbe paralellt med revidert utkast, og reguleringsplanen kan sendes ut på høring.

Hensikten med å behandle en konseptskisse er å bli enige om noe som vil fungere bra. Da blir det tull om vi ikke kan realitetsbehandle konseptskissen fordi vi ikke har tid. Justeringene SV ønsker vil fremdeles gjøre skolen klar i 2023.

Dersom vi ikke har tid til å gjøre Åsgård til en skole vi er stolt av, en skole som vil koste 272 mill kroner og stå i minst 40 år framover, ja, da kan vi like godt kaste inn håndkle som politikere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags