Vi vil det beste for barna – og for alle andre aldersgrupper i Ås kommune

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi forstår frustrasjonen hos Åsgård-foresatte som legger mye tid og krefter på å lese saksdokumenter, vurdere budsjettalternativer, og som vil det aller beste for barna sine. Vi er også Åsgård-foresatte som er bekymret.

Vi ønsker en god og trygg skole, med godt inneklima, store og varierte utearealer, fokus på kreative fag, mange lærere per elev, og assistenter og spesiallærere til alle som har ekstra utfordringer i skolen. Vi ønsker også et bra SFO-tilbud som både de med god råd og de med dårlig råd kan benytte og trygge ansatte på ungdomshusene. Vi vil ha et barnevern med nok bemanning til at de ansatte kan være trygt tilstede når de trengs. Vi vil ha en eldreomsorg hvor ansatte har tid til å være medmennesker og ikke bare gjøre minste mulige ut av hvert pasientmøte.

Og vi vil gjerne at Ås kulturskole skal fortsette å være Norges beste kulturskole. Vi vil ha bibliotek med bibliotekarer og gode menneskemøter både i Nordby og i Ås sentrum. Vi vil ha snørydding, grusing og kosting av gang- og sykkelveier. Vi vil at kommunen som er vert for NMBU skal gå foran med natur- og klimavennlige løsninger.

Men – vi kan jo ikke få alt vi vil!

Mens foreldre med all sin rett kan og skal kreve det beste for barna sine, må de folkevalgte ta inn over seg den kjipe virkeligheten. Den økonomiske situasjonen i dag, som et resultat av en lang periode frem til 2015 der politikerne vedtok få store investeringer i nødvendig utbygging til skole og omsorg, etterfulgt av perioden 2015-2019 med bygging av Solberg skole, Rustad skole og den pågående utbyggingen av Moer sykehjem. Alt dette for svimlende summer over kort tid, samtidig som inntektene ikke har kommet i samme takt. Som Åsgård-foreldre hadde vi gjerne sett at utbyggingen på Rustad hadde vært litt mer moderert, både i pris og antall elevplasser. Men Rustad står der i dag og er sikkert blitt en bra skole som både barn og voksne er fornøyde med.

Konsekvensene av de store investeringene er en svært høy lånegrad i kommunen i dag og påfølgende store finanskostnader. Disse trekkes fra den samme potten (driftsbudsjettet) som lønnsmidler til lærere, spesiallærere, assistenter, sykepleiere, hjemmesykepleiere, ansatte i barnevernet, kulturskolelærere, bibliotekarer….

Ja, dere skjønner tegninga. Vi får et stort flott bygg som elever og lærere på Åsgård blir fornøyde med, samtidig som vi risikerer å ikke kunne fylle bygget med godt innhold. Vi får store behov for å spare inn på alle andre tjenester og goder vi innbyggere gjerne ønsker fra kommunen vår.

Vi foreslår derfor en løsning som vi mener er god nok for Åsgård-barna og som også tar hensyn til innbyggere i alle generasjoner i Ås kommune:

1. Oppgradering av lokalene til å være gode nok (ikke perfekte); inkludert nytt ventilasjonsanlegg, utbedring av klasserom, skolekjøkken, garderober og dusjer etc.

2. Det skal gjennomføres en grundig oppgradering av uteområdet med mer naturlige lekearealer. Det skal legges vekt på å utvikle kvaliteter som kan bestå også etter bygging av nye Åsgård skole.

3. Fleksible skolegrenser der de elevene som bor nærmest Rustad og nye tilflyttere tilbys plass på Rustad. Dette kan f.eks. gjelde deler av Kaja-området og sentrumsområdet. Eventuelt vurdere at de eldste elevene får gå på Rustad

4. Elevene flyttes tilbake til oppgradert Åsgård til høsten 2021.

Ulrika Jansson

Ulrika Jansson Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags