- Vi voksne trenger påminnelsen om å gjøre mer

GJORDE INNTRYKK: Ordfører Ola Nordal (Ap) mener de voksne må gjøre mer for å stanse menneskeskapte kliamendringer slik mange barn og unge i Ås demonstrerer for. Ani Elise Dahl (9), Alvhild Hellansjø (12), Mari Stensrud Bugten (12) og Ellinor Skåre (9) fra Brønnerud skole deltok på klimastreiken i Ås sist fredag.

GJORDE INNTRYKK: Ordfører Ola Nordal (Ap) mener de voksne må gjøre mer for å stanse menneskeskapte kliamendringer slik mange barn og unge i Ås demonstrerer for. Ani Elise Dahl (9), Alvhild Hellansjø (12), Mari Stensrud Bugten (12) og Ellinor Skåre (9) fra Brønnerud skole deltok på klimastreiken i Ås sist fredag. Foto:

Av

Det gjør sterkt inntrykk på meg at barn i Ås roper varsko om klimaødeleggelse og demonstrerer med krav om at vi må ta bedre vare på kloden vår.

DEL

MeningerVi voksne har vedtatt planer der vi erkjenner at vi må gjøre vesentlige endringer. Kommunestyret vedtok følgende i kommuneplanen i 2015:

«Våre største miljøutfordringer er knyttet til klimaendringer, overforbruk av naturressurser og tap av biologisk mangfold. Miljøutfordringene krever innsats og omstilling både hos enkeltindivider og hos samfunnet generelt.»

Vi har altså innsett problemet, men er vi i stand til å gjøre nok med det? Det skjer mye innen mange samfunnsområder som vil hjelpe oss å bygge miljøvennlige samfunn og å leve mer miljøvennlig i åra som kommer. Men jeg må innse at arbeidet går sakte. I klimaloven er det bestemt at vi skal redusere utslipp av klimagasser med 40% innen 2030, og med 80 til 95% innen 2050. Klarer vi det med dagens tempo?

Det er krevende å legge nok vekt på klimautfordringene i store og små saker vi behandler i Ås-politikken, og det er krevende å ta inn over oss i privatlivet at det kan kreve noe av oss å redusere klimagassutslipp.

Jeg er derfor glad for engasjementet fra barna og ungdommene. Det er både flott, krevende og nødvendig at ungene engasjerer seg og bryr seg om planeten vår. Vi voksne trenger påminnelsen om å gjøre mer, og vi trenger å arbeide mer med hvilke konkrete valg vi som lokalsamfunn og privatpersoner skal gjøre for å ta vare på kloden vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags