- Bevar D6, bygg heller en ekstra skole

Bilde av Trygve Roll-Hansen fra aid

Bilde av Trygve Roll-Hansen fra aid

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.D6 foreslås revet av Rådmannen. I forslag om rivning av D6 er ikke Andelslaget D6 nevnt. Andelslaget har 58 medlemmer som har betalt inn egenandeler. Det drives etter de prinsipper som skolebarn i dag kjemper for, et bedre klima ved måtehold, gjenbruk og mindre forbruk. Det er positivt at det til saken fra Rådmannen er vedlagt uttalelse både fra Ås Kunstforening og Andelslaget D6, de anbefales lest (se Møter og Saksdokumenter på Hjemmesiden til Ås kommune).

Barn bør få utfolde seg i skolegården til inspirasjon for dem og foresatte. Med 4-parallell skoler på Rustad og Åsgård skoler istedenfor 2-parallelle, oppnår en det motsatte. Da fødselstallet er i fritt fall, færre flytter til og flere fra Norge, foruten at det ikke flytter inn barn i blokker i Ås sentrum, vil de to skolene med fire parallelle bli halvfulle og må fylles med annen aktivitet, til skade for barna.

2-parallell skole gir kortere skolevei til fots og på sykkel enn fire-parallell. Mindre kjøring av foreldre, er bra for barnas fysiske og sosiale utvikling. Det øker også mulighet til å opprettholde nærmiljøskoler som Brønnerud og Kroer, med områder godt egnet for trivelig boligutbygging.

Ifølge leder av HTM på Facebook Politikk i Ås, 4.8.19, skulle det bli ny høring om D6 (dugnadsdrevet kultur- og lavterskeltilbud, ingen utgift for kommunen men med store gevinster for Ås-samfunnet) og ungdomstilbudet Midgard (som skaper gangs ungdom). Han påpeker at med Rustad og Åsgård skole som 3 parallell skole istedenfor 4 parallell, ville en ha spart 400–450 millioner med ca. 20 millioner kroner i renter/avdrag hvert eneste år – penger vi kunne brukt f.eks. til å styrke skolebudsjettet.

Med flytting drepes dugnaden og sjelen i D6, kjelleren kommer ikke med. Jeg tror ikke det teknisk er mulig å flytte D6. I sommer har vi pusset opp D6 med bl.a. nymalte gulv. Ingen bør bestemme seg for rivning eller flytting uten å ha vært inne i huset.

Med hilsen fra dugnadsarbeider Trygve Roll-Hansen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags