Ås Arbeiderparti vil fornye og styrke den politiske styringen av Ås kommune

Ordfører Ola Nordal (Ap)

Ordfører Ola Nordal (Ap) Foto:

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet vil fornye det politiske arbeidet i Ås. Dette har vekket et sterkt engasjement for det bestående. Først var det stor motstand fra Høyre mot å etablere et eget Miljøutvalg. Nå er Høyre med flere opprørt over at Arbeiderpartiet foreslår å etablere et samlet tjenesteutvalg med ansvar for omsorg, sosialsaker, oppvekst og kultur.

Vi har 26 politiske utvalg, råd og nemder i Ås. I tillegg har vi i denne perioden hatt 3 midlertidige komiteer. Til sammen utgjør dette 156 politiske verv, pluss 210 varaplasser, alt i alt 366 politiske verv for den politiske styringen i Ås kommune. Høyres bekymring for at Arbeiderpartiet vil konsentrere makten faller på sin egen urimelighet.

Det er alltid behov for å fornye det politiske arbeidet. Derfor er det positivt med en debatt om dette, og jeg håper alle partier vil gå inn i saken med et ønske om stadig bedre politisk styring av kommunen vår, slik at innbyggerne får stadig bedre tjenester.

I denne perioden har vi på flere måter utviklet den politiske styringen. Det viktigste grepet har vært å forandre strukturen på budsjett, handlingsplan og rapportering. Vi har lagt om til et tjenestebasert budsjett, der man lett kan forholde seg til 14 tjenesteområder som barnehage, grunnskole, barnevern mm. Dette gjør det enklere for folkevalgte å forstå helheten og å gjøre politiske prioriteringer.

Vi har også ryddet noe i hvilke saker som behandles politisk. F.eks. skjenkesaker som er helt lovstyrt behandles ikke lenger politisk. Det samme gjelder enkle påleggssaker om renseanlegg osv. Mitt inntrykk er at dette er en forbedring både for innbyggere, næringsliv og for kommunen.

Nå ønsker altså Arbeiderpartiet å etablere et nytt, samlet tjenesteutvalg for helse, sosialsaker, oppvekst og kultur, slik svært mange norske kommuner allerede har gjort. Vi mener at det vil gi de folkevalgte bedre styring av disse tjenestene. Vi mener det gir økt mulighet for å sette innbyggerne i sentrum, ikke de kommunale båsene. Kommunestyret har allerede vedtatt at rådmannen skal se disse tjenestene samlet i arbeidet med barn og unge. For Arbeiderpartiet er det et naturlig grep å følge opp dette i den politiske styringen.

To av de viktigste sakene innenfor helse og sosialfeltet vi har arbeidet politisk med i perioden er å få på plass en samlet innsats for barn og unge med særskilte behov, og å fornye arbeidet for barn i familier ved vedvarende lav inntekt. Dette er gode eksempler på at skole- og omsorgsarbeidet bør sees på samlet. Vi som ønsker dette nye utvalget bryr oss sterkt om helse- og sosialspørsmål i kommunen.

Mitt håp er at et samlet tjenesteutvalg blir vedtatt og at det blir det viktigste politiske utvalget der engasjerte folkevalgte får anledning til å styre kommunens viktigste tjenester.

Ola Nordal

Ås Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags