Ås skal være et sted studenter setter pris og preg på

Studenter på NMBU

Studenter på NMBU Foto:

Av
DEL

MeningerLeder av studenttinget ved NMBU, Tord Hauge, utfordrer de politiske partiene i Ås på hvorfor studentene skal stemme på nettopp oss. Ås Venstre takker for utfordringen!

Vi vil at Ås skal være et sted som studenter både setter pris og preg på, og vi mener at når Ås kommune har oppfordret studenter til å melde flytting til Ås og til å stemme her, bør de også velges inn i kommunestyret og være med på å styre Ås.

Derfor har Venstre mange studenter på vår valgliste, og vi forventer å få inn minst én student i Venstres kommunestyregruppe.

Venstre jobber for å bygge bærekraftige lokalsamfunn, og ønsker at universitetsbygda Ås skal være et bra sted å bo og leve for folk i alle aldre, også for studenter.

Venstre mener at det må bygges flere studentboliger. Å kunne bo ordentlig til en overkommelig pris er viktig, også for studenter. Vi har helhjertet støttet byggingen av nye studentboliger i Skogveien, og vi kjemper for at nye bevilgninger skal komme slik at 400 nye boliger kan stå klare til studiestart i 2020 når veterinærstudentene kommer til Ås.

Ettersom Venstre og regjeringen har økt støtten til bygging av studentboliger, i tillegg til kostnadsrammen, kan flere boliger til studenter realiseres. Ås Venstre vil fortsette å kjempe for dette for å imøtekomme et presset studentboligmarked. Vi er opptatt av at nye studentboliger bør bygges nær Ås sentrum. Dette er bra for studentene og for Ås; det er viktig for handelsstanden og utviklingen i Ås sentrum at studenter benytter både kulturtilbud og butikker i Ås.

Kulturlivet og frivilligheten i Ås har et rikt tilbud og aktiviteter som flere studenter gjerne kan ta del i. Studentenes ulike foreninger og aktiviteter er også en stor berikelse for hele Ås.

Venstre ønsker at vi skaper flere felles møteplasser og aktiviteter for studenter og andre innbyggere i Ås, både innen kultur, frivillighet og faglige arenaer: Fordi vi er en universitetsbygd. Venstre har gjennom mange år kjempet for, og vil fortsette å prioritere, kulturtilbudet i Ås; kulturhuset, kinoen og biblioteket, og vi håper at enda flere studenter vil benytte seg av tilbudene.

Venstre mener at studiestøtten må være tilstrekkelig til å konsentrere seg om studiene, og vi er stolte av opptrappingsplanen om økt studiestøtte i 11 måneder. Venstre ønsker også å knytte studiestøtten til grunnbeløp i folketrygden slik at den økes i takt med at grunnbeløpet i folketrygden økes, og ha et langsiktig mål om støttenivå på 1,5 G.

Mange studenter er ensomme, og sliter med mental helse, og Ås kommune har ansvar for å ha et godt helsetilbud til alle studenter. Venstre fortsetter å støtte det forebyggende helsearbeidet og psykologtjenesten for ungdom og studenter ved helsestasjonen i Ås. Ås

Venstre lover å kjempe videre for studentenes tilværelse og velferdstilbud i Ås.

Vi vil at Ås kommune skal være en god vertskommune for universitetet NMBU, som er en aktiv samarbeidspartner og som legger til rette for at vi kan lykkes med mer innovasjon og næringsutvikling i kunnskapsmiljøene på Campus Ås. Da trengs tett samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, NMBU, forskningsinstituttene, Vitenparken og de andre aktørene som jobber med forskning og innovasjon. Venstre jobber for det både i Regjering, Storting, fylkesting og i kommunestyret i Ås.

Venstre vil at det skal være enkelt å gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Derfor er vi glade for å ha bidratt til at vi de siste åra har fått på plass flere togavganger også til Ås, et bedre busstilbud og lavere pris på kollektivtrafikken. I 2016 gikk månedsprisen til/fra Ås og internt i Follo betydelig ned. Vi kjemper fortsatt for flere togavganger, enda flere busser, fortsatt lav pris på kollektivreiser og bedre sykkelveier.

Det er mange som ønsker å bo i Ås. Det er bra, men det er viktig at politikerne i Ås tør å styre veksten slik at bygda i framtiden har de kvalitetene som vi verdsetter i den grønne universitetsbygda Ås. Å lykkes med god sentrumsutvikling samtidig som vi tar vare på matjord, natur og kulturminner krever god politisk styring av Ås.

Vi har respekt for kunnskap. Å satse på utdanning og forskning er å være på lag med framtida. For Venstre er satsing på utdanning, å ta vare på naturen og å skape nye, grønne arbeidsplasser aller viktigst.

NMBU, forskningsinstituttene og næringsliv som springer ut fra fagmiljøene på Campus er viktige for Ås, viktige for Norge og viktige for verden dersom vi skal kunne ta vare på naturen, produsere mer fornybar energi og sunn mat, og løse de store spørsmålene for framtida. Det er dette vi gjør på Ås, og det heier Venstre på både i kommunestyret i Ås, i fylkestinget i Viken, på Stortinget og i Regjering.

Ås Venstre jobber for tiden med å ferdigstille vårt valgprogram, og vi vil gjerne ha innspill. Ta gjerne kontakt med undertegnede på maria.therese.jensen@stemvenstre.no.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags