Eiendomsskatt eller kuttpolitikk i Ås?

ØNSKER EIENDOMSSKATT: Morten Anker (Rødt) mener eiendomsskatt på bolig er nødvendig for å unngå kutt i tjenestene i Ås.

ØNSKER EIENDOMSSKATT: Morten Anker (Rødt) mener eiendomsskatt på bolig er nødvendig for å unngå kutt i tjenestene i Ås. Foto:

Av
DEL

MeningerDet har vært lite debatt i offentligheten om det kommende budsjettet siden rådmannen la fram sitt budsjettforslag. I hovedsak står vi ovenfor et valg, eiendomsskatt eller kutt i offentlige tjenester. I budsjettforslaget som er lagt frem av rådmannen ser det ut som om Ås kommer til å gå 18 millioner i minus og underskuddet kommer til å fortsette de nærmeste årene. Rådmannen skriver også at Ås trenger og spare 33-34 millioner hvert år i perioden 2020-2023. Det betyr at innsparingsbehovet ikke kommer til å forsvinne og vi må gjøre endringer. Vi politikere må ta noen tøffe valg.

Ås kommune er en kommune i vekst. Vi har togstasjon og er utpekt som et vekstpunkt i Stor-Oslo området. Det betyr at kommunen må planlegge og legge til rette for den veksten som kommer, blant annet ved å bygge større skoler enn det vi har behov for akkurat nå. Nye Rustad skole er for eksempel for stor for den nåværende elevmassen.

Det er ikke politikerne i Ås som står bak den nasjonale trenden med befolkningsvekst rundt storbyene. Ås er utpekt som et av vekstpunktene i Akershus og den veksten må vi planlegge for. Det betyr at vi må bygge store skoler, sykehjem og barnehager for å takle den framtidige veksten.

Alternativet er at kostbare midlertidige løsninger som brakkebygg. Vi kan nok ikke stoppe veksten i kommunen og vi er dermed nødt til å legge til rette for den.

Samfunnet vårt er bygd på skatt. En av hovedgrunnene til at vi har et stabilt, velstående samfunn i dag er at Norge har lyktes i å omfordele rikdom og sørge for sterke, kollektive bedrifter gjennom politiske avgjørelser.

Eiendomsskatt er en omfordelende skatt. De som eier mest og har de mest verdifulle boligene må betale mest og pengene kommunen får inn blir brukt på tiltak som kommer alle kommunens innbyggere til gode.

Det er og et viktig poeng å ta med i denne debatten at de som eier bolig får allerede store skattefradrag på rentene på boliglånet.

Rødt ønsker likevel ikke eiendomsskatt for eiendomsskattens skyld. Kommuner og andre offentlige virksomheter og prosjekter bør finansieres over skatteseddelen. I år får kommunen dårligere råd fordi overføringene fra staten ikke holder tritt med inflasjon og lønnsvekst. Cirka 12 millioner av underskuddet er et en følge av statsbudsjettet.

Det er vært å nevne at i Rødts alternative statsbudsjett for 2019 ville Ås ville fått cirka 25 millioner mer enn det vi får av den borgerlige regjeringen i dag.

Rådmannen har lagt frem beregninger som viser at Ås kommune kan få mellom 10-103 millioner i inntekter fra eiendomsskatt avhengig av hvor høyt bunnfradrag er og hvor høy skattepromillen skal være. For kommunen vil disse ekstra inntektene bety mye. For skolene, for barnehagene, for de eldre, for bibliotekene, for helsestasjonene og for de ansatte i kommunen. Alternativet er sparetiltak som for eksempel nedlegging av mindre skoler og barnehager, nedbygging av biblioteker, stoppe utbyggingen av Sjøskogen skole, redusere størrelsen på Åsgård og kutt i forebyggende tjenester i barnevernet.

Rødt er for eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag. Eiendomsskatten vil dermed påvirke de som har de dyreste boligene. Vanlig folk med vanlige boliger og vanlig inntekt bør påvirkes minst mulig. Det eiendomsskatten skal dekke opp for er et vedvarende budsjettunderskudd som på sikt kan føre til at Ås havner på ROBEK-listen. Altså, at vi mister retten til å styre vår egen økonomi. Det er heller ikke gitt at vi skal ha eiendomsskatt i Ås for all fremtid, med fornuftig økonomisk styring kan den nok avvikles når vi begynner å merke de økonomiske fordelene av den økte veksten i kommunen, men akkurat nå trenger vi den.

Rødt mener at velfinansierte, kommunale tjenester er viktig for å sikre at beboerne får best mulig skoler, barnehager, eldreomsorg, helsestasjoner, tekniske tjenester og andre viktige tjenester. Rødt er imot kutt i budsjettet fordi det vil være skadelig for kommunen på lengre sikt. Det er viktig å ikke kutte for alle de dyktige, dedikerte ansatte i kommunen.

Kutt vil innebære nedbemanning og det vil gå utover kommunen som arbeidsplass. Alle ønsker dyktige og motiverte ansatte, men da må de også få nok penger til å gjøre jobben. Skal Ås fortsette å være en attraktiv, kommunal arbeidsplass kan man ikke la det gå ut over de ansatte.

Valget står dermed mellom en eiendomsskatt med høyt bunnfradrag, som skattlegger de som har mest eller usosiale kutt som rammer alle innbyggere og de ansatte. Det er politikerne i Ås som bestemmer hvor mye penger vi bruker, derfor bør det være politikerne som tar ansvar og tar den upopulære avgjørelsen å innføre eiendomsskatt i stedet for å velte omkostningene over på innbyggerne og de ansatte. Eiendomsskatt eller kutt.

Valget bør være enkelt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags