Et omstridt og kostbart veikryss i Fv. 152.

NY RUNDKJØRING: Kommunestyret har vedtatt at Raveien skal forlenges ned i krysset Fv 152/Brekkeveien ved Esso, som skal bygges om til rundkjøring. Arne Ellingsberg mener det er en dårlig avgjørelse.

NY RUNDKJØRING: Kommunestyret har vedtatt at Raveien skal forlenges ned i krysset Fv 152/Brekkeveien ved Esso, som skal bygges om til rundkjøring. Arne Ellingsberg mener det er en dårlig avgjørelse. Foto:

Av

En av sakene til kommunestyremøtet 23.10.2019 gjaldt rundkjøringskryss Fv. 152/Brekkeveien/Raveien. Det vil si at Raveien skal gå ut i Fv. 152. Det ble vedtatt til tross for nei i Hovedutvalget for teknikk og miljø; det fagpolitiske organet for saken.

DEL

MeningerHermed noen tanker om ufornuften i kommunestyrets vedtak.

Konsulentfirmaet Sweco ble engasjert av kommunen for råd om et slikt kryss kan gjennomføres. Sweco har funnet ut at da må toppen av Raveien senkes med tre meter. Sweco sier at en senking av Raveien til å møte Fv. 152 vil bidra til å dele området i to, og anbefales derfor ikke. Kostnadene vil være mellom 16 og 26 mill. kr.; uten at kostnader for grunnerverv er medregnet.

Vegvesenet er også svært kritiske til en påkobling mellom Raveien og rundkjøringen, som de mener vil bli en dårlig løsning for fotgjengere i sentrumsområdet. De mener det ikke er naturlig å tillate en avkjørsel fra noen få boligfelt, ut en i såpass viktig fylkesvei som Fv. 152.

Rådmannen stiller seg bak Vegvesenets vurdering, og tilføyer «og vil vesentlig forringe forhold for fotgjengere og syklister i Åskvartalet., Europankvartalet, mellom Kaja og Ås sentrum, og i sentrumsområdet for øvrig». Rådmannen anbefaler derfor tidligere foreslått løsning med en ny tverrvei som gatetun gjennom Europankvartalet syd for Raveien 9. Rådmannen hevder også at denne løsningen gir best forutsetninger for at Rådhusplassen kan videreutvikles uten gjennomgangstrafikk. Det nye skisseprosjektet for Europankvartalet viser at en slik løsning kan innarbeides. Gatetunet er forslått med 9 meter bredde, som vil gi gode forhold både for bilister, gående og syklister, samt handel/opphold.

Ytterligere argumenter for avslag om et rundkjøringskryss Fv. 152/Brekkeveien/Raveien skulle være unødvendig. Men et viktig argument er også at den grønne og prektige bjørkeskogskjermen som nå står mellom Fv.152 og Raveien, måtte hogges. Dette ville i så fall ødelegge både freden og den livgivende og trivelige overgangen mellom Sentrum og Kajaområdet.

Konklusjon. Ut fra både konsulentfirmaet Swecos, Vegvesenets og Rådmannens råd, bør det nye kommunestyret ta opp igjen saken. Det er ennå ikke for sent, og som vår tidligere ordfører Johan Alnes har postulert: «Et vedtak gjelder til det fattes et nytt vedtak.» Det har lønt seg før i Ås.

Rådmann Trine Christensens kraftige advarsel i lokalavisene om den økonomiske situasjonen i Ås, burde også tale imot unødvendige og uheldige investeringer. En nærliggende løsning å begynne med er å spare millionene til et unødvendig veikryss Fv. 152/Brekkeveien/Raveien. Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags