Hva er alvorlig galt i Ås, og hvorfor?

Arne Ellingsberg.

Arne Ellingsberg. Foto:

Av
DEL

MeningerVi gamle er for mange og for elendige!

Dette er inntrykket jeg sitter igjen med etter kommentarene i avisene fra rådmann og ordfører om den økonomiske situasjonen i Ås. Først litt om hva som er så alvorlig.

Hva er alvorlig akkurat nå?

Jo, at Ås kommune har brukt 36 millioner kroner mer i 2019 enn hva politikerne hadde regnet med. «Det er veldig alvorlig» er rådmann Trine Christensen sitert. Ordfører Ola Nordal sier at «Det er så alvorlig at vi må gjennomføre tiltak. Vi kan ikke ha underskudd over flere år.» I Ås Avis 6. februar utdyper rådmannen situasjonen: «Kutt i tjenestene blir nødvendig» slår imot deg i fete typer.

Det er spesielt høyt overforbruk innen tjenestene helse og mestring og sykehjem, heter det. Da vil kanskje noen svare: «Ja, da må vel disse tjenestene være for lavt budsjettert.» Kanskje burde rådmann og ordfører sette lyset på andre tjenester også. Jeg kommer tilbake til det.

Hvorfor så alvorlig – hvem og hva har «skylden»?

Den ovenstående påstanden om at den alvorlige økonomiske situasjonen skyldes særlig tjenestene helse og mestring og sykehjem, trenger noen kommentarer. Jeg trenger ikke gjenta «Kommunebarometerets» vurdering som Ås kommune blant de dårligste i 2019 når det gjelder helse og omsorg; ikke minst forsinkelsene når det gjelder sykehjemsutbyggingen.

Hva med administrasjonskostnadene? Hvordan har disse utviklet seg? Som kjent er det siste året ansatt en fjerde kommunalsjef, slik at toppadministrasjonen nå består av rådmann pluss fire kommunalsjefer og en økonomisjef og åtte virksomhetsledere. Ellers er det diverse enhetsledere m. flere; for meg et ukjent antall. Hva skyldes veksten i toppen? Ås som Regionby? Stormannsgalskap?

Hva med konsulentkostnader? I 2016 utgjorde disse ca. 200 millioner kroner; dvs. ca. en femtedel av hele budsjettet. Hva i årene siden, er ikke kjent, men det gjelder for konsulentbruk for bl.a. Områdereguleringsplanen, Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås tettsted, Nye planer for Rådhusparken, Europankvartalet, og nå sist påfunnet om tilkobling av Raveien til et rundkjøringskryss i Fv. 152. Selv om konsulentfirmaet Sweco og rådmannen har frarådd, og Vegvesenet har protestert, vedtok kommunestyret (Ap, H og FrP) den 23.10.2019 utbyggingen, som ble antatt å koste ca. 30 millioner kroner. Ja, ja: En million fra eller til, hva gjør vel det?

Omdiskutert og kostbar skoleutbygging. Rustad skole er bygget altfor stor og dermed hundrevis millioner for dyr i forhold til elevtallet nå og i en uviss tid fremover. Mer aktuelt er byggingen av nye Åsgård skole for åpning høsten 2023, som nettopp var til diskusjon i kommunestyret. Prisen er vurdert til 450–500 millioner. Det gjelder utvidelse av nåværende 2-parallell til 3-parallell/ev. 4-parallell skole. Utsagn i kommunestyret fra varaordføreren: «Vi er i ferd med å bruke penger vi ikke har, på skoleplasser vi ikke trenger. Først noen år før elevgrunnlaget er på plass på skolen, altså nærmere 2025, bør kommunestyret gå videre og sette spaden i jorda.»

Rådmannen og ordførerens kløkt og kunnskap om fremtida og pengebruk? Seinhøstes i fjor gikk de to inn for bygging av en unødvendig og miljøødeleggende 4-etasjes kontorblokk øst for Rådhuset. En trøst var det at kommunestyret sa nei. Tilbake til «skylden» for den alvorlige økonomiske situasjonen i Ås som de tillegger oss eldre. Gå i dere selv. Dere blir forhåpentlig en gang eldre. Vi som er eldre nå, ønsker å leve resten av vårt liv med verdighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags