Eleven i fokus - Tilpasset undervisning

STYRK ÅSSKOLEN: Skriver Bengt Næst-Klemmetsen (H).

STYRK ÅSSKOLEN: Skriver Bengt Næst-Klemmetsen (H).

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Eleven i fokus- tilpasset undervisning
Ås Høyre ønsker en skole som forbereder elvene på å møte og forme fremtiden. Utdannelse er viktig, både for den enkelte elev og for samfunnet. Den enkelte blir bedre rustet til å klare seg selv og få et godt liv.
Spesialundervisning


I Ås-skolen benyttes 20 % av lærerressursene til spesialundervisning. Noen skoler er oppe i 30 %. Det er hevet over enhver tvil at dette påvirker læresituasjonen og mulighetene for å tilegne seg kunnskap for de resterende elevene i klassen. Stadig flere elever henvises til spesialundervisning, ikke på grunn av faglige utfordringer, men som et verktøy overfor uønsket adferd.
Ved Halsen ungdomsskole i Stjørdal fikk 18% av elevene spesialundervisning i 2015, der disse elevene ble tatt ut av klasserommet og fikk undervisning av assistenter, mens den resterende klassen ble fulgt opp av én lærer. I stedet for å sende elever ut av klasserommet, bestemte man seg for å sette inn en ekstra lærer i klasserommet. Elever og lærere er fornøyde med tiltaket. Elvene melder at de får raskere og mer tilpasset hjelp og opplever at fellesskapet er bedre når enkelte ikke lenger blir tatt ut av klasserommet. Dette grepet har ført til at spesialundervisningen på skolen i dag er nede i 3%. Forskning viser for øvrig at spesialundervisning som ikke er utført av pedagoger har fra null til negativ effekt på elevens faglige utvikling (Thomas Nordahl).

Tilpasset opplæring

Enhver elev skal få undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger. I dag er fokuset for tilpasset opplæring som oftest på de som er faglig svake. Det er viktig at vi ikke glemmer de barna som er faglig sterke, slik at de også får undervisning som er tilpasset deres faglige nivå.
Forskjellene mellom skolene og kommunen med høyest og lavest læringsbidrag tilsvarer opptil et års undervisning på mellom- og ungdomstrinnet og enda mer på barnetrinnet. (SSB, 2017). Barn er forskjellige, og undervisningen må tilpasses slik at alle blir løftet og får samme kunnskapsgrunnlag.

For å løfte elevene i Ås- skolen ønsker Ås Høyre:
- Ha skoler som er store nok til å drive effektivt og rasjonelt, som skaper store fagmiljøer som er attraktive for dyktige pedagoger
- At alle lærere og ledere i Ås-skolen skal ha relevant kompetanse
- At alle skolene skal ha sosialfaglig personale og dyktige spesialpedagoger som kan følge opp utfordringer i læringsmiljøet
- At all spesialundervisning skal utføres av pedagoger med relevant kompetanse, og at den enkelte elev i minst mulig grad blir isolert fra klassen
- At de som ikke finner seg til rette i skolen skal få hjelp til læring gjennom alternative opplæringstilbud
- At de som trenger større utfordringer skal få tilgang til undervisning på høyere skolenivå
- At det skal være nulltoleranse for mobbing, trakassering og uakseptabel adferd
Er du enig at dette er viktig for å gi våre barn en best mulig utdannelse må du stemme Høyre 9 september!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags