Protest mot rådmannens planer om kutt i velferdstilbud for barn og eldre

ÅPNING UTSATT: Skjermet avdeling for demenspasienter på Moer skulle åpnet 1. mai, men mangel på sykepleiere førte til utsettelse.

ÅPNING UTSATT: Skjermet avdeling for demenspasienter på Moer skulle åpnet 1. mai, men mangel på sykepleiere førte til utsettelse. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er med stor bekymring vi leser om planene om å legge ned Sagalund barnehage, dele Åsgård skole i to, samt å utsette innflytting på den nye delen av Moer Sykehjem. Dette er utsatte grupper i vårt samfunn, og som det er særdeles viktig å ta vare på, og selv om vi ønsker at alle disse planeneblir gjort om, vil vi her primært argumentere for Sagalund barnehage sin sak.

- Sagalund barnehage er en meget godt likt barnehage, og det er i stor grad barn som bor like i nærheten av barnehagen som bruker denne, både til hverdags men også som lekeplass ihelgene. På grunn av den sentrale lokasjonen for brukerene, er det en stor andel av henting og levering som foregår til fots eller sykkel. Ved å legge ned barnehagen og flytte barna til andre barnehager som ligger lenger unna, er det stor sannsynlighet for at det vil bli økt biltrafikk i sentralområdet, som går på akkord med de politiske ønskene i Ås kommune og landet for øvrig.

- Området er ikke ferdig regulert, og selv om vi er inneforstått med at barnehagen på sikt må erstattes er det veldig overraskende at dette kommer så brått på nå. Det fremstår for oss som merkelig at man vurderer å selge denne tomta i dag, da vi trolig ser at dette vil tilsi at en kjøper må sitte på tomten i flere år før bygging, og vil med dette gi en lavere pris da denne utbyggeren må sitte med kapitalkostnaden over en lengre periode. Trolig vil også tomten ha en større verdi i fremtiden når man kan se det i ett med den såkalte «Maxbo-tomten», og derav generere en større profitt for kommunen.

- I Rådmannens forslag er det argumentert med at det er overkapasitet i barnehagetilbudet inneværende år, og at det vil ta noen år før kapasiteten er fyllt opp. Ser man mer detaljert på grunnlaget, er det bortimot maksimalt utnyttet kapasitet i 2020, og det er kun en barnehage i Nordby som øker kapasiteten mellom 2020 og 2023. Betyr dette at rådmannen foreslår at alle nye barn i perioden må reise til Nordby for å få barnehagedekning? Videre ser vi også at kapasiteten er fullt utnyttet i 2022, før den nye barnehagen på Dyster Eldor er klar i 2023. Hva hvis befolkningsveksten er noe over prognosene? Det er vel urealistisk at Dyster E. kan stå ferdig særlig mye før tiden, så det virker risikabelt å gi fra seg kapasiteten på Sagalund, og risikere å måtte bruke mye penger på en midlertidig løsning før Dyster E. er ferdig.

- Man må også se på attraktiviteten til kommunen. Hvis barnehagene får en veldig ugunstiglokasjon for store deler av sentralområdet, vil dette definitivt påvirke potensielle nye innbyggere sin vurdering av Ås som den riktige kommunen å flytte til.

- Vi ser veldig kritisk på at Ås kommune velger å opprette flere høytlønnede virksomhetsleder- stillinger samtidig som man skal påføre oss innbyggere færre valgmuligheter rundt barnehager og oppsplittede skoler. Hvorfor må disse stillingene, som trolig koster kommunen ti millioner i årlige utgifter, komme nå, hvis økonomien er så trang som kommunen tilsier? Regnskapet på administrasjon og styring er på 59 MNOK i 2017 og budsjett for 2019 er på 74 MNOK. Det er en voldsom vekst.

- De siste par årene har også Sagalund barnehage fått oppgraderinger i form av gresstak og nye lekeapparat på uteområdet. Hvis dette blir gjennomført med påfølgende nedlegging av barnehagen så kort tid etter, vitner det om mildt sagt kritikkverdig pengebruk fra kommunens side.

- Barnehagene i Ås kommune blir bygd mye større i dag enn hva Sagalund barnehage er, og vi har også fått såkalte «basebarnehager» i kommunen. Nyere forskning tyder på at slike barnehager ikke nødvendigvis er veldig heldig for barna (ref. Tidlig-trygg i Trondheim-prosjektet):

– Forholdet til barnehagelæreren er viktig for å utvikle god følelsesregulering og oppførsel. Det er bedre grunnlag for å utvikle det i små̊avdelinger. I en basebarnehage hvor barnet må̊forholde seg til flere voksne per dag, mistenker vi at det er vanskeligere å få̊den nærheten, sier professor Lars Wichstrøm ved psykologisk institutt NTNU.

- Det er i tillegg vår erfaring at de ansatte ved Sagalund har bygd opp et veldig bra miljø og trygge kår for barna våre, og vi føler det er veldig synd hvis dette blir ødelagt nå, og også at mulighetene for å velge slike mindre barnehager forsvinner.

- Til sist vil vi nevne at det er sterkt politisk press på å fortette sentralt i Ås, og bare de siste månedene er det flyttet flere barn inn i Hestehagen som allerede har eller har fått tilknytning til Sagalund barnehage. Hvis denne fortettingen faktisk skal skje i sentralområdet, syns vi det er meget merkelig at man foreslår å fjerne en sentrumsnær barnehage og splitte barneskoleni to, som i praksis fører til at barn føler de må begynne på en ny skole i overgangen til 5.klasse, samt at store deler av den daglige «barnevandringen» ned Ekornveien blir erstattet med en bilkolonne som skal kjøre ungene sine opp til modulskolen ved idrettsplassen.

Vi vil derfor sterkt oppfordre kommunen til å se om det er andre budsjettposter som kan kuttes, uten at dette går utover barna våre på denne måten. Alternativt se om det er mulig å generere flere inntekter. Uansett håper vi at dette forslaget, og de to andre nevnt i innledningen, ikke blir vedtatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags