Klimatilpasning og matsikkerhet: Kan vi forebygge nye krisesomre for landbruket i Akershus?

Fylkesleder for Akershus MDG, Øyvind Solum.

Fylkesleder for Akershus MDG, Øyvind Solum. Foto:

Av
DEL

MeningerAkershus er Norges fremste kornfylke. Likevel var både næringen selv og offentlige instanser uforberedt på sommeren slik den ble. Vi har i sommer opplevd den verste tørken på flere generasjoner. Bønder taper store deler av avlingene sine, og mange må slakte deler av besetningene sine.

De fleste av oss kommer sikkert gjennom dette, men hva hvis dette skulle skje flere år på rad? Hva hvis internasjonale forhold utenfor vår kontroll gjør at også import svikter? Da kan slike situasjoner raskt bevege seg fra å være ødeleggende for en viktig Akershus-næring, til også å true alminnelige innbyggeres forventning om å få den maten de trenger og ønsker.

Mens det er ekstrem tørke i sommer, kan det bli ekstrem nedbør og flom til høsten – eller til neste år. Dette skaper nye utfordringer. På ulike vis ser vi at vi er svært sårbare overfor ekstremvær og endret klima. Dette går ut over hele næringer, men kan også gå ut over befolkningens behov for stabile leveranser av basismatvarer. Her er vi i dag svært sårbare.

MDG mener at fylkeskommunen har et ansvar både overfor befolkning og næringsliv i fylket vårt, og at vi så sant vi kan bør bruke de redskapene vi rår over for å støtte opp under behovene i fylket vårt, og dermed bidra til større trygghet.

Sommerens tørke er en understrekning av at om vi vil bidra til å sikre våre innbyggeres velferd, trygghet og valgfrihet i tiårene som kommer så må vi gjøre det vi kan for å forebygge at utviklingen akselererer. Da må klimautfordringene tas på alvor i en helt annen grad enn hittil. Her mener vi at fylkestingets flertall har vært for passive, og tatt utilstrekkelige grep, selv om flertallet heldigvis pr i dag er enige om at fylkeskommunen må gjøre mer for å nå klimamålene.

Likevel er det slik at uansett hva vi gjør for å begrense klimaendringer, så er det grunn til å tro at de vil forsterke seg i årene fremover, slik at vi også må ha fokus på skadebegrensning.

Miljøpartiet De Grønne i Akershus har lenge vært bekymret for at fylkeskommunen og det offentlige har vært dårlig forberedt på klimaendringer og ekstremvær, og at man har undervurdert hvor raskt dette kan skape utfordringer for innbyggerne våre. Vi har flere ganger foreslått at spørsmål knyttet til klimatilpasning, matsikkerhet, og beredskap i møte med ekstremvær og andre klimarelaterte hendelser utenfor vår kontroll, skulle behandles i en helhetlig plan. Det har likevel ikke fylkestingets flertall sett behovet for å prioritere, men har i stedet ment at dette dels kunne behandles i en fremtidig rullering av regional plan for areal og transport, og dels på andre måter. I lys av sommerens erfaringer vil vi ta opp temaet på nytt når fylkestinget kommer sammen til høsten, og håper det kan være mulig å enes om at fylkeskommunen bør ta større ansvar for å bidra fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags