Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor ikke buss dit vi skal?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Null og niks utslipp» heter ledere i Ås avis 29. november. Den påpeker at «Skal vi velge buss fremfor bil må den gå når vi har behov for å reise og kjøre dit vi vil». Bussen gjør ikke det på grunn av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».

Prinsippene for regionplanen ble fastsatt i 1993, i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transport (RPR-SAT, Rundskriv T-5/93). Den gangen var det bare bane som var elektrisk drevet og miljøvennlig. Miljø tilsa i 1993 konsentrert utbygging rundt jernbanestasjoner og at busser kjørte kort og matet tog. Derfor ingen buss fra Ås eller Ski sentrum til Oslo, Akershus fylkessykehus eller andre steder vi skal. Vi har buss fra Bølertoppen via Ski og Ås til Seiersten/Frogn videregående skole, fordi den mater tog i Ås og Ski.

El-buss, el-sykkel og el-båt er blitt aktuelle etter 1993. De er vel så miljøvennlig som tog. Tog krever mer ressurser å bygge og drifte. Både av hensyn til miljø og areal er det ønskelig med mindre bruk av privatbil. Det kan oppnås med et sammenhengende nett av lokale, regionale og nasjonale el-busser, el-båter og veier for el-sykkel. I Follo krever det en kollektivterminal på Vinterbro hvor E6 krysser E18, med døgnåpen kafe og toalett. Da får en et tilbud som dekker behov bedre enn relativ få tog mellom relativt få stasjoner uten betjening. Da blir det mulig for folk flest å klare seg uten bil, til gunst for den enkelte og samfunnet, miljø og areal, barn, ungdom og eldre.

Foreldet Regionplan for areal og transport i Oslo og Akershus krever tett utbygging ved jernbane stasjonene Ås, Ski, Lillestrøm, Sandvika, Asker og Jessheim. Vel så tett som den i Oslo i 1880- årene. Tettheten gav dårlige levekår. I 1920 årene fikk vi derfor områder som Torshov og hagebyer med lys og luft, på 1960 tallet drabantbyer som Lambertseter med en fjerdedel av tettheten fra 1880. I 1979-83 deltok jeg for Samferdselsdepartement i Byforbedring av de tre største byene i Norge. Det ble gatetun, oppussing og rivning av bakgårder inne i kvartaler. Det gav attraktive bomiljø (Günerløkka med flere), noe vi neppe kan oppnå rundt jernbanestasjoner på flatmark med mørk tett blokkbebyggelse. Ta toget til Ås (uaktuelt?) og se selv. Det har blitt så mørkt og trist at næringslokaler har stått tomme i månedsvis.


Kommentarer til denne saken