Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Oppegård Høyre

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både Synnøve Kongsrud og Gunnar Melgaard fra Høyre i Oppegård kritiserer i torsdagens ØB Ås kommunestyres vedtak/ønske om å påvirke den Regionale Plan for Areal og Transport. Det virker ikke som om verken Synnøve Kongsrud eller Gunnar Melgaard forstår virkningen den regionale planen har i Ås kommune. Det er kanskje ikke så rart ettersom de begge kommer fra en kommune der det i praksis er umulig å befinne seg mer enn 2 km fra en jernbanestasjon.

Slik er ikke situasjonen i Ås. I motsetning til Oppegårds fem (+Rosenholm) jernbanestasjoner, så har Ås kommune en eneste jernbanestasjon. Konsekvensen av at den regionale planen forutsetter at all bebyggelse skal skje innenfor 2 km fra en jernbanestasjon er da at man kan bygge stort sett hvor som helst i Oppegård (minus Svartskog), men at all utvikling i Ås kommune må skje i umiddelbar nærhet av Ås stasjon.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå kan Ås forvente Norges høyeste innbyggervekst (ca 50%) frem mot 2030. Det betyr at det må bygges over 5000 nye boliger. I Ås kommune pågår et seriøs arbeid med fortetting rundt Ås stasjon, og det legges nå opp til å øke antall boliger fra under 2000 til over 5000.

Et enstemmig kommunestyre i Ås mener at Ås kommune har tre sentrumsområder, Ås sentrum, Vinterbro og Solberg. At et område som Vinterbro, med ca 5000 innbyggere og 400 daglige bussavganger ikke skal kunne videreutvikles er uforståelig.   

Ellers kan man notere at Synnøve Kongsrud tror at Ås kommune har vært med på å vedta regional plan. Det er selvfølgelig feil, Ås kommune avga en høringsuttalelse der vi klart påpekte problemet med 2 km-sonene. Synnøve Kongsrud burde vel også kjenne til at Ås kommuneplan er eldre enn regional plan, og at kommuneplanen dermed ikke er utarbeidet i strid med regional plan.

At Gunnar Melgaard velger overskriften «Hverdagen møter Ås» fremstår som noe i overkant nærsynt, alternativt rimelig arrogant. Først vil jeg oppfordre ham til å lese Ås kommunestyres vedtak en gang til. Ås kommunestyre ber ikke om endringer for Ås sentrum, men vi ber om aksept for at Ås kommune faktisk har fler tettsteder enn kun Ås sentrum.

Gunnar Melgaard kunne ha hatt litt rett i at «kommunene har vært med på å utarbeide planen og har hatt den til høring», dersom Fylkestinget i det hele tatt hadde hørt på Ås kommunestyres motforestillinger. Det gjorde Fylkestinget ikke. Det er videre godt mulig at «planen har fungert meget bra så langt» i Oppegård med sine 5,5 jernbanestasjoner, men den har absolutt ikke vært samme suksess i Ås kommune.

At et enstemmig Ås kommunestyre ber Fylkestinget om å tilpasse regional plan til virkeligheten er helt legitimt, og vi ønsker Høyres folk i Oppegård velkommen på en studietur et par mil sørover.

Kommentarer til denne saken