Kompakt sentrumsplan i Ås ?

Trygve Roll-Hansen

Trygve Roll-Hansen Foto:

Av
DEL

LeserbrevPlansjef Ellen Grepperud orienterte om sentrumsplanen i Ås seniorsenter mandag 20.5. Det er 1300 boenheter i Ås sentrum og planlegges for 2700 nye. Det vil si en tredobling. Dersom alt på de flater som er bebygd ville husene blitt 3 ganger så høye i gjennomsnitt. Dersom samme høyde som i dag ville tre ganger så meget av arealet bli brukt til hus. Det vil bli noe av begge deler, med flere i skyggenes dal uten utsikt og mindre åpne plasser til grønt og uteliv. Med så sterk vekst i befolkningen blir det mer rotløst.

Ås avis 16. mai orienterte om kutt i drift av Ås-skolen på grunn av veksten. Har hørt at det også gjelder helse og sosialsektoren, noe som særlig rammer de som verken har høy lønn eller er rike. Vi kan får et økende forskjellssamfunn med alt det vi ikke ønsker. Rådmannen har tidligere opplyst at det tar om lag 10 år før en ny innbygger gir mer til kommunen enn det vedkommende koster for kommunen. Nordre Follo frykter milliardsmell på grunn av den sterke veksten (ØB 15.5). Plansjefen sa at en måtte bygge ut så meget at skolene en bygger kan fylles opp. Det kan bli vanskelig da det er sterk nedgang i fødsler, barnefamilier søker seg bort fra kompakte boområder, flere flytter fra og færre til Norge. Plansjefen sa at infrastrukturkostnader ville bli belastes utbyggere.

Men var enig i at det var et problem når kostnadene påløp lenge før byggingen av boliger. Hun var enig i at ny bebyggelse arkitektonisk bør stå i stil til eksisterende. En beboer som trives i Ås var oppsøkt av utbygger og naboer som ønsket å selge. Kona og jeg bor vel 1 km fra Ås stasjon og fikk 20.mai forespørsel fra boligutbygger om å delta på møte, vi svarte nei. Ås sentralområde er nå i fare for å bli revet i stykker av planleggere og spekulanter. Noen eiere vil tjene raske og store penger mens andre vil bli boende, det skaper misstemning.

Sentrumsplanen behandles i HTM 22.5 fra kl 12, før den sendes på høring. Folkemøte 6.6. Administrasjonen jobber hardt med sikte på sluttbehandling 23.10 på siste møte i det gamle kommunestyret (hastverk er lastverk). Plansjefen sa det var for å slippe å orientere det nye kommunestyret med mange nye medlemmer. (Dermed fratas velgerne sin demokratiske rett til å påvirke utviklingen av Ås sentrum gjennom valg.)

Bak planen om kompakt fortettingen i Ås sentralområde, ligger Regionplanen for areal og transport i Oslo og Akershus, ført i pennen av nåværende plansjef Ellen Grepperud. I den skal Oslo avlastes ved med sterk vekst ved de seks jernbanestasjonene Ski, Lillestrøm, Sandvika, Asker, Jessheim og Ås. Det er en foreldet plan fordi vi får elektriske busser som er mer miljøvennlige i produksjon og infrastruktur enn tog, og i større grad kan dekke behov som bare personbiler dekker i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags