Noen synspunkter på utvikling av Ås sentralområde

Fra trinn to av utbyggingen i Raveien.

Fra trinn to av utbyggingen i Raveien. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattTidligere teknisk sjef i Ås kommune, Fredrik Ystehede, utrykker på en god måte det jeg tror folk flest mener om de senere tids utspill om utbygging av Ås sentralområde (Ås Avis 3.08.17).

LES OGSÅ: Ås kommune skremmer boligeierne!

Kommunen har nå fått gjennomført 7 viktige utredninger av eksterne konsulenter, som grunnlag for arbeidet med Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Noen av disse utredningene slår hverandre i hjel, noe som reflekterer mangelfull koordinering. Det har Fredrik Ystehede gitt gode eksempler på.

Det skal bli interessant å se hvordan de kommunale planleggerne vil makte å forholde seg til alle de til dels motstridene innspill som utredningene gir. Når én utredning sier at vi kan bygge på Åsmyra, så advarer fagfolkene i en annen å bygge der. Når det foreslås at store deler av Kaja skal transformeres til blokker med et langt høyere folketall enn i dag, så sier en annen utredning at kun en mindre del på Kaja bør gis mulighet for transformasjon (handlingsrom C). 

Samme utredning anbefaler at størsteparten av Kaja gis handlingsrom A og B, som henholdsvis representerer liten eller ingen endring (handlingsrom A) og en meget skånsom fortetning (handlingsrom B).

En av de aller viktigste utredningene, som angir nevnte handlingsrom, er: Kulturhistorisk

stedsanalyse inkludert grønnstruktur for Ås sentralområde – et forbilledlig grundig og godt arbeid som krever alles oppmerksomhet.

Det ligger i sakens natur at de funn og anbefalinger som presenteres i denne stedsanalysen, er av en slik karakter at analysen må behandles aller først og det må fattes politiske vedtak som

legger klare premisser for det som skal planlegges, bygges og utvikles i Ås sentralområde.

De kulturhistoriske stedsanalysen er gjennomført blant annet etter påtrykk av Fylkeskommunen.

For oss menige innbyggere virker det som om kommunens planleggere kjører et løp basert på noen urealistiske premisser

Karl Helmer Solberg

I et høringssvar til Ås kommune i anledning Planprogram for Ås sentralområde, mai 2015, sier Fylkeskommunens blant annet: Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges til offentlig ettersyn, vil Fylkeskommunen vurdere å legge planen frem for politisk behandling med forslag om innsigelse. Fylkeskommunens sier også at det er ønskelig at kommunen gir økt fokus på nyere tids kulturminner, særlig fra 1900-tallet. Det er all grunn til å minne om Fylkeskommunens vettuge innspill i denne saken, som arbeidet med Områdereguleringsplanen er nødt til å ta tilbørlig hensyn til. 

Det er derfor med undring jeg ikke finner noen ting som tyder på at de andre utredningene har tatt noen som helst hensyn til anbefalingene i den Kulturhistoriske stedsanalysen. Grunnen er sannsynligvis fravær av dette hensynet i arbeidsbeskrivelse for de andre utredningene. Det var, sant og si, ikke særlig smart. 

For oss menige innbyggere virker det som om kommunens planleggere kjører et løp basert på noen urealistiske premisser. Ett av de viktigste er den forventede enorme befolkningsveksten i Ås. SSBs prognoser angir en vekst i Ås som er den høyeste i landet, ja faktisk i europeisk sammenheng, noe den Regionale Plan for Transport og Areal, samt planleggerne i Ås, tydeligvis har tatt som en gudegitt realitet. En slik vekst er faktisk økonomisk uhåndterlig, og er direkte uklokt, ja uforsvarlig, som grunnlag for utviklingen av Ås sentralområde.

Jeg trøster meg, om enn så lenge, til at vi har fornuftige politikere i Ås, som klokelig nok, ikke har vedtatt å legge SSBs vekstprognoser til grunn for veksten i Ås.

Flere innlegg i saken

LES OGSÅ: Ås sentrumsplan

LES OGSÅ: Overlates viktige beslutninger til konsulenter?

LES OGSÅ: Lokalpolitikerne er bundet på hender og føtter

LES OGSÅ: Ås kommune skremmer boligeierne!

LES OGSÅ: Ås, grønt eller grått?

LES OGSÅ: Ås kommune umyndiggjort?

LES OGSÅ: Planer og politikk i Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags