Hodepine: Åsgård skole

Åsgård skole

Åsgård skole Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Det har vakt stor forbitrelse blant foreldrene i Åsgård skolekrets over at rådmannen har foreslått å utsette byggingen av Åsgård skole. Hun ser på kommunens økonomi som er anstrengt nok fra før, om en ikke også skal sette i gang å bygge denne skolen før den økonomiske stillingen etter de to nye skolebyggene er kommet så noenlunde på plass.

Dersom en setter i gang dette prosjektet nå, vil andre virksomheter i kommunen måtte lide for det eller forsvinne. Rådmannen leter med lys og lykte for å finne løsninger på dette, noe som ser ut til å være meget vanskelig.

Dersom en ser nøkternt på det, er rådmannens forslag det eneste rette. Hvorfor skal en la en mengde mennesker og virksomheter halte pga. kommunens oversatsing når det gjelder skolebygg? Nå er det ikke mulig å få en eneste krone til andre tiltak fordi kassa er tom. Et lite bidrag til for eksempel miljøtiltak: tommelen ned. Har ikke penger. Eksemplene er mange. Budsjettene er sprengt og ferdig med det.

Her i Ås har vi hatt fullt brukbare skoler som har stått i noen få tiår, og så skal de ikke kunne brukes, fordi inneklimaet ikke er godt nok. Hvorfor et det ikke det? Svaret er etter det jeg har hørt: manglende vedlikehold av klimaanleggene. Tekniske anlegg krever regelmessig oppfølging dersom de skal fungere tilfredsstillende. Det vet alle. Og det burde de ansvarlige i kommunen også kjenne til og innrette seg etter. Omkvedet later til å være at nå river vi rukkelet og starter på ny frisk. Hvor ble det av utstyr og inventar i de skolene som ble revet? Hvor lenge har dere tenkt at de nye skolene skal stå? Mener dere at kommunen skal fortsette i samme spor til evig tid?

Jeg kjenner faktisk de omtalte skolene og fant dem helt greie, for ikke å si trivelige. Men, – så er de ikke gode nok! Forstå det den som kan. Jeg kan ikke skjønne at det skal være umulig å renovere disse anleggene fremfor å rive hele greia. Sant å si synes jeg det er en utrolig sløsing med våre felles ressurser.

Hvem er så jeg som tør si noe slikt? Et menneske som har jobbet som vikarlærer i fire av Ås kommunes skolekretser, også Åsgård, som faglærer ved Follo yrkesskole og til slutt Oppegård videregående skole, pluss en yrkesskole i Uganda i tillegg til en rekke lokaliteter for undervisning av kvinner i ulike situasjoner. Lokalitetene har vært så ymse, ikke alle like gode, men dette slår alle rekorder. Ås og Norge er simpelthen gått av hengslene! Nå må en finne på løsninger som er til å leve med for elever og lærere mens kommunens økonomi kommer seg på fote. Vi må innrette oss etter de faktiske forhold og sette tæring etter næring.

For den som har sett elever komme gående elle syklende lange veier til skolen i utkantkretsene våre, er foreldrenes holdninger til det elevene i det sentrale Ås må utsettes for, svært nærsynte, for å si det pent. Nå må dere komme ut av kokongen og se virkeligheten i øynene. Barna deres har bare godt av å bruke bena for å komme til det midlertidige skolebygget ved ungdomsskolen eller til Rustad der kapasiteten er tilstrekkelig.

Barna deres trenger denne mosjonen for å bevare en god helse og kondisjon. Dem vil det ikke være synd på. Tvert imot. På strekningen fra jernbanen til Idrettsveien er det fotgjengerfelt på begge sider av veien. Det ene kan reserveres syklister og det andre fotgjengerne. Det vil være en stor fordel for alle parter.

Forslaget om å la de yngste årsklassene bli igjen på Åsgård er greit, enten det nå blir fjerde eller femteklassingene som må fortsette på en annen skole. Det vil avhenge av hvor mange elever det er plass til på Åsgård skole. Jeg har selv byttet skole da jeg var ferdig med småskolen som tiåring og fikk svært lang vei til den nye skolen, noe jeg fortsatt har glede av i form av god helse. Det var tungt mange ganger, men godt for kondisjonen. Vi gikk og vi gikk, for sykkel var ikke å tenke på.

Det er fortsatt barn det dreier seg om og de tåler å røre på seg. At barn med handikap trenger skyss er så, men de andre greier seg godt selv. Jeg kjenner til at det har vært parkeringsproblemer om morgenen på Rustad skole fordi foreldrene på død og liv må kjøre sine søte små til skolen. Dette har skapt et unødvendig trafikkaos lokalt. Lær barna å klare seg selv for egen maskin og de vil lettere takle de snublesteiner som måtte komme i deres vei senere i livet.

Jeg har ikke glemt eller oversett mulige problemer med overflytting til en ny skole og det elevene må forlate et trygt og kjent miljø. Flytting både innenlands og utenlands hører med til dagens realiteter for de fleste av oss. Her er det ikke snakk om å flytte enkeltvis til et ukjent sted, men noen få kilometer unna den gamle skolen. Dessuten er det jo hele klasser som må flyttes og elevene har fordelen av å kjenne hverandre fra før. Å bytte lærere er heller ikke noe nytt. Så hva er det foreldrene er så redde for? Nei, dette henger ikke på greip folkens. Slutt å sutre.

Mens vi venter på bedre tider, kunne en heller vurdere/planlegge en ny sentrumsskole på Moer, slik det har vært foreslått. Her kunne en starte med blanke ark og fargestifter tel og få en god skole med det som trengs av dagens fasiliteter, noe som kan gjennomføres uten all verdens innsigelser fra ulike hold, innsigelser ser ut til å være umulige å komme utenom. Hva som til slutt blir resultatet etter alt dette, er ikke godt å si, men at det kan bli en god og grei Åsgård skole inneklemt mellom veier og verneverdige bygg, er lite trolig. Og til hvilken pris?

Ås er ennå ingen by og vil forhåpentlig ikke bli det. Det er ingen ulykke å la barn gå for egen maskin, tvert imot! Det vil gi muskler og god helse, fysisk og psykisk, med andre ord bare positivt. Alle må lære seg å takle litt motgang for å bli gagns mennesker. Er det ikke dette vi ønsker for alle barn?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags