Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg tror Hjeltnes kan ha fulgt svært dårlig med i denne saken

Artikkelen er over 3 år gammel

Birger Hjeltnes har i sitt innlegg 30. januar 2018 gjort seg noen betraktninger over Ås politikeres behandling i saken om grensejustering mellom Ås og Ski.

Han påpeker at: «De "vil ikke" - det har vært deres konstruktive bidrag i debatten» sitat slutt.

LES OGÅ: - Ås-politikerne "vil ikke". Det har vært deres konstruktive bidrag i kommunedebatten

Jeg tror Hjeltnes kan ha fulgt svært dårlig med i denne saken.

Fra første dag hvor kommunene ble bedt om å sette seg sammen med nabokommunene og diskutere en eventuell storkommune eller ikke, ha Ås deltatt.  Vi var inderlig klar over at dette var forventet av oss, og at det ville kunne ende opp med en sammenslåing med tvang om man ikke var med på dette.  Det har gått med utallige timer, kurser og konferanser har vært avholdt og Ås har vært med hele veien.

Det har vært undersøkelser av 2 forskjellige byråer, NIVI og Agenda Kaupang, kommunen har bidratt til de begge, og politikerne har satt seg godt inn i resultatene.  Vi har også hatt mange saker underveis i utvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter.  Vi har deltatt på Follorådsmøter og i egne oppnevnte kommunereformgrupper.  Vi har hatt folkemøter, utført innbyggerundersøkelse og til slutt hatt Folkeavstemning.   Ås politikere har jobbet aktivt inn mot sine egne partier på stortinget også. Kaller du dette «Vi vil ikke», og at vi ikke har bidratt?  

Denne reformen har kostet masse tid og penger i flere år, og det kjennes urimelig av Hjeltnes å uttale seg slik han gjør.  Det må være mot bedre viten formoder jeg.

Tyngden i argumentene fra kommunens innbyggere er selvsagt heller ikke slik du beskriver.  Innbyggerne har engasjert seg og de har avlagt sin stemme.  Stortinget har vedtatt at grensejusteringsarbeidet mellom Ski og Ås skal stoppes, likevel jobbes det fra Fylkesmannens side ufortrødent på. 

En kommune i vekst skal sørge for at innbyggerne har adekvat tilbud på barnehager, skoler, omsorgstjenester og mange flere lovpålagte oppgaver.  Hvor lett tror du det er å drive planarbeid med ny del av Moer sykehjem og ny del av sykehjemmet for demensomsorg, uten å vite hvor mange innbyggere dette skal dimensjoneres for?   Det er ugreit at denne prosessen stopper kommunes utviklingsarbeid.

Du skriver også følgende : «Ås`ordfører mener "det er å gå løs på Ås" avslører en merkelig tilnærming på en høyst legitim problemstilling, når det er besluttet omfattende reformer av såvel kommuner som regioner» sitat slutt.  

Kommunereformen har så langt basert seg på frivillighet, bortsett fra der 1 kommune hindrer 2 kommuner å kunne slå seg sammen.  Ås kommune hindrer på ingen måte Ski og Oppegård å finne sammen.  

Jeg ber om forståelse for at kommunens innbyggere både er frustrerte og sinte over at vi fortsatt ikke har fått fred fra den nye Nordre Follo Kommune.

Man kan være for eller mot sammenslåing av kommuner, men det arealet vi nå snakker om er ganske stort, og ikke bare en liten grensejustering.  Hensikten med hele kommunereformen er å skape det som kalles store og robuste kommuner, denne grensejusteringen er det motsatte.  Man svekker en kommune for å gi sårt tiltrengt areal til en ny stor nabokommune.  

Din påstand om at jo lenger unna man er de berørte områdene man kommer fra, jo mer engasjert er man, kan sees på flere måter:

1). Hvor mange politikere bor det i det direkte berørte området?

2). Blir ikke hele Ås berørt av dette?

Det er ingen politikere i Ås, på tvers av politiske partier som er for en slik inngripen.

Du tar også for deg hvor kort vei du vil få til rådhuset i Ski, versus Rådhuset i Ås.  Samtidige snakker du om å se 30-årene frem i tid. 

Jeg vet ikke hvor ofte du har behov for fysisk å besøke Rådhuset i løpet av ett år, de fleste ting fikses på telefon og nett allerede nå i 2018, så i 2048 vil man nok ikke ha gått tilbake til hjelp kun ved personlig fremmøte.

Nok en påstand jeg vil kommentere: «At Ås "pøser på" med kraftig og tett utbygging, kloss inntil Ski`s bebyggelse, gir heller ikke alltid de beste planløsningene for å utvikle Ski» sitat slutt.

Les hva du selv skriver...gir ikke den beste planløsningen for å utvikle Ski!  Nei, Ås kommune skal utvikle Ås. Nabokommunen får komme med innsigelser på lik linje med alle andre berørte parter dersom de har problemer med Ås kommunes arealplanlegging. Det har de ikke hatt, frem til nå, i sitt siste forsøk på å annektere deler av Ås. 

Ja...vi handler i Ski, vi går på kino i Ski, vi fornyer passet vårt i Ski, vi drar til Legevakten i Ski og vi tar toget fra Ski, men det betyr da ikke at vi ønsker å bli Ski innbyggere?  

Jeg går ut fra at folk i Ski besøker Tusenfryd, bader på Breivoll og kanskje handler på noen av butikkene ved Vinterbro, uten å ønske at de var Ås innbyggere. På riktig freidige dager handler jeg i Strømstad, uten å ha planer om å gjøre svenske av meg.

Er det noen som tror at Nordre Follo kommune gjør dette for å glede innbyggere i Ås? 

Kommentarer til denne saken