- Nei til nedleggelse av Kroer skole

Skolestart på Kroer skole, 17. august 2017.

Skolestart på Kroer skole, 17. august 2017. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ås Senterparti har lest Rådmannens høringsbrev vedrørende Kroer skole. Vi vil med dette komme med vår uttalelse i saken.

DEL

DebattÅs SP er for videre drift av Kroer skole, Rådmannens alternativ 3, og vil begrunne det.

Ås kommune forventes å få en kraftig vekst og mange flere innbyggere i årene som kommer. I høringsbrevet virker som om ikke noe av den store veksten skal komme i Kroer. Tvert imot, det legges til grunn at folketallet og elevtallet nesten halveres fram mot 2030. Ås Sp ønsker at det skal bo folk i alle deler av kommunen og vi vil arbeide for det. Vi mener at Ås kommune må legge til rette for at folk fortsatt vil bo og leve i alle deler av kommunen, også i Kroer. Når presset og boligprisene øker tror vi at det vil bli mer attraktivt å bo i Kroer forutsatt at det er skole der. Vi vet at skole er en viktig faktor når folk velger bosted. I inneværende periode har Ås SP programfestet at partiet vil bevare alle barneskolene i kommunen.

Ås SP mener at endring/nedlegging av Kroer skole vil få mange konsekvenser for de som bor i Kroer. Skolen, Kirka og Samfunnshuset er viktige grunnpilarer i bygda. Skolen er mer enn et undervisningsbygg. Den er en institusjon, et fellesskap og et samlingssted.

Skolen er nå den eneste kommunale arbeidsplassen i Kroer og det eneste kommunale tilbudet som er lokalisert i Kroer. Ås SP synes at det er uheldig at utvidelsen av Rustad skole kan føre til nedlegging av Kroer skole. I denne raskt voksende kommunen tror vi at det blir behov for alle skolene etterhvert. VI mener videre at det er berikende at det finnes skoler med ulike størrelser. Det kan godt hende at en skole med 100 elever på et trinn blir for stor og uoversiktlig for noen elever. Da kan det være bra å gå på en mindre skole i nærheten.

Kroer skole fremstår som en god skole. Det er brukt mye penger på oppussing de seinere årene. Uteområdene må være av de beste og mest varierte i hele kommunen. Nærheten til skog og muligheter for aktiviteter gjennom alle årstider er veldig gode. Personalet skriver i sin høring at det er et godt miljø både blant ansatte og elever og at elevene har det bra på Kroer skole.

Ås Senterparti er sterkt imot nedlegging av Kroer skole fra 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags