Operasjon Dagsverk tror på ungdom!

Fra Operasjon Dagsverk i 2016:  Angelina Ruskyte, Karina Frantzen Berg, Nina Larsen Hassel, Selma Marie Jergmar, og Mathilde Fjelland Edwardsen fra Nordby skole.

Fra Operasjon Dagsverk i 2016: Angelina Ruskyte, Karina Frantzen Berg, Nina Larsen Hassel, Selma Marie Jergmar, og Mathilde Fjelland Edwardsen fra Nordby skole. Foto:

Av
DEL

LeserbrevOperasjon Dagsverk (OD) har siden 1964 gitt norkse skoleelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som verdsettes av unge og gamle i hele landet.

I mars i år valgte et overveldende flertall av representantene på Elevtinget, Elevorganisasjonens øverste demokratiske organ, at årets OD-midler skal gå til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Palestina. Under slagordet "Frihet til å leve" setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de ikke var med på å starte, men som de må leve med konsekvensene av.
 

Årets Operasjon Dagsverk fokuserer på traumebehandling, likestilling og rettighetsarbeid blant palestinsk ungdom. Det er ingen ting ved årets OD-prosjekt som er spesielt radikalt eller som skiller seg nevneverdig fra andre år OD har blitt arrangert. Likevel har OD vært utsatt for en svertekampanje fra palestinafiendtlige organisasjoner. Flere ungdommer forteller om at de har opplevd grov hets og anklager om at de bidrar til terrorisme og jødehat når det støtter årets Operasjon Dagsverk. Dette syns vi er veldig problematisk. Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global har gjentatte ganger vært tydelige på at de tar kraftig avstand fra alle former for rasisme, og anerkjenner Israel som en legitim stat. Selv om årets Operasjon Dagsverk jobber for palestinske ungdommer betyr ikke det at de jobber mot Israel.
 

Det å vokse opp i konflikt gjør livet vanskelig for mange palestinske ungdommer. Traumer, angst og depresjon gjør at flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. Nettopp derfor fokuserer OD i år på psykisk helse og traumebehandling for ungdom som har vært i fengsel. Gjennom å bearbeide opplevelsene sine får ungdommene hjelp til å komme tilbake på skolen eller ut i jobb.
 

Likestilling er en annen og like viktig komponent i årets OD. Palestinske kvinner har altfor ofte ikke de samme rettighetene og mulighetene som menn. På tross av at kvinner jevnt over har høyere utdanning, ser man at de er svært underrepresentert i maktposisjoner. Gjennom OD bidrar norske skoleelever til at unge kvinners stemmer blir hørt, og til at alle ser veriden av et mer likestilt samfunn.

Videre får ungdom økt demokratiforståelse og kunnskap om ikke-voldelige virkemidler de kan bruke i arbeidet for en fredelig fremtid. På denne måten får unge palestinere muligheten til å ta grep om egen fremtid.

Det er dette Operasjon Dagsverk støtter i år. Derfor blir vi triste av å se at voksne mennesker anklager både OD og KFUK-KFUM Global for å ha skjulte agendaer og antisemittiske holdninger når de i realiteten jobber for at ungdommers grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Dette burde ikke være kontroversielt.

Vi vil oppfordre alle til å støtte Operasjon Dagsverk ved å tilby jobb til en elev på OD-dagen 1. november, eller ved å jobbe selv hvis du har mulighet til det.

Vi er mange som støtter ungdoms kamp for en mer rettferdig verden. Fordi alle fortjener frihet til å leve!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags