Hvordan skal Ås sentrum bli annerledes enn andre sentra og tettsteder?

Av
DEL

LeserbrevMange ønsker at Ås sentrum skal være/bli noe annet enn enhver annen tettsted langs jernbanelinja sørover. I Ås avis juli 2019 sier også næringsrådgiver Steinar Kåsin at Ås er en av de virkelig interessante steder med stort potensiale, med NMBU utvidelsen og Sentrumsplanen. «Sentrumsplanen legger opp til nye næringslokaler i sentrum. Nøkkelen er å gjøre sentrum til et attraktivt sted og foretrukne stedet å handle og å oppholde seg for både innbyggerne og de som har sin arbeidsplass her. Ås sentrum skal være noe for seg selv. Kunnskapsbaserte arbeidsplasser er interessant for Ås, som har stort påtrykk og forespørsler om næringslokaler»
Hva kan så vi politikere bidra med? For det første skal vi ha politisk behandling av Sentrumsplanen, med alle delområdene, nå i høst. Der blir alle innspill som kommer en viktig del av de politiske beslutningsprosessene. Så skal det arbeides med ny Kommuneplan i 2021. Den blir spennende for Ås kommunes framtid.

Ås Senterparti mener det er noen viktige elementer vi må ha med hvis vi skal få til å gjøre Ås sentrumsområde til et attraktivt og annerledes sentrum:

1. Næringsutviklingen i sentrum bør konsentreres rundt kunnskapsbaserte bedrifter uten krav til store tomtearealer. Ås sentrums næringsliv bør gjenspeile Universitetskommunen.

2. Nyetableringer av sentrumsforretninger og utesteder som er tiltrekkende for studenter og annen ungdom er viktig for at de skal trives i og bruke sentrum. Det er ikke lenger slik at NMBU-studentene «bare» oppholder seg på Campus og Studentsamfunnet.

3. Så langt ser ikke sentrumsutbyggingen ut til å ha andre kvaliteter eller utseende enn ethvert annet tettsted. HVIS vi skal lykkes med en grønnere profil på nybyggene i sentrum må Kvalitetsprogrammet (kommunens dokument som gir standarder for utformingen av nye sentrumsbygg) få en mye sterkere rolle. Det betyr at kravene til utbyggerne må bli strengere, og at kvalitetsprogrammet ikke bare blir et «ønskeprogram» men et politisk styringsverktøy. Bare hvis kommunen setter klarere KRAV til utbyggerne vil nybyggene som kommer i sentrum reflektere Universitetsbygda, med ny grønn kunnskap rundt energi, klima, beplantning etc.

4. Alle ønsker et grønt sentrum. Det bør bety satsing på mer enn et lite men flott Lions-anlegg på Rådhusplenen. Det betyr beplantning rundt stasjonsområdet, langs noen av sentrumsgatene som nå ser ganske golde ut, og det betyr smarte parkeringsløsninger for folk som trenger bil når de skal handle i sentrum eller besøke offentlige og private kontorer. Den dagen vi har nye parkeringshus i utkanten av sentrum, den dagen vi får en avmerket og beskyttet sykkeltrase og den dagen vi får ny utkjøring til rv152 fra Moerveien/Raveien kan vi planlegge for et bilfritt sentrumsområde. Inntil da ønsker Senterpartiet at det skal være et visst omfang av korttidsparkeringsplasser i sentrum. Vi vil spile inn våre tanker om trafikkavviklingen til høringen for Sentrumsplanen.

5. Det er viktig å beholde en del av den gamle trehusbebyggelsen i sentrum. Vi kan ikke akseptere at både Tandberg-gården, D6 og Gamle gymsal på Åsgård forsvinner. Frivilligheten, samt kunst- og kulturmiljøet både trenger og behøver steder å være. Vi gikk imot en ny fløy på Rådhuset mot Moerveien, noe som ville stengt Borggården ytterligere, og som ville ødelagt siktlinjene mot Søråsjordene og Campus. Vi vil også, når planene for Åsgård skole legges fram til politisk behandling, arbeide for at deler av disse kvalitetene opprettholdes.
Så altså, vi må alle vise politisk vilje til å styre utviklingen i sentrum i samarbeid med næringslivet og handelsstanden. Bare da kan vi få et levende lokalmiljø som favner alle innbyggergruppenes behov.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags