Mens vi venter på toget: Flere busser i Follo og langs Østfoldbanen 

 Solveig Schytz (V), leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Solveig Schytz (V), leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Om tre år åpner Follobanen, et nytt dobbeltspor for toget mellom Oslo og Ski. Reisetida mellom Oslo og Ski kortes ned til 11 minutter og lokaltogene og regiontogene skal ikke lenger stå i kø og vente på hverandre.

DEL

Debatt Det er en fantastisk nyhet for alle som bor i Follo og i Østfold. Utfordringa er at det ikke er noen automatikk i at det kommer flere tog samtidig. Tvert imot har samferdselsminister og statlige jernbanemyndigheter bekreftet at det ikke er planer om flere tog sør for Ski før tidligst 2024, når nye Moss stasjon er ferdig bygget, kanskje ikke før 2027. Det er vanskelig å forstå at staten gjør en investering på nær 30 mrd kroner i nytt dobbeltspor uten at det er planlagt for flere togavganger.

I mellomtida går det fortsatt bare ett tog i timen, pluss noen innsatstog i rushtida, på togstasjonene mellom Ski og Moss. Det er særlig kritisk på Ås, hvor befolkningsveksten er størst, og hvor universitetet er i sterk vekst. 

Mens staten styrer togtilbudet har Akershus fylkeskommune ansvar for resten av kollektivtrafikken i Akershus, og eier Ruter sammen med Oslo kommune. Ruters busser mater i stadig større grad til togene, mens det går færre ekspressbusser helt inn til Oslo. Jeg mener at generelt er en god strategi fordi det gir et bedre tilbud totalt sett, men det er vanskelig å forsvare langs Østfoldbanen der det går så få, og så fulle tog: Det er ikke plass på togene bussene mater til. Veksten i kollektivtrafikken i Akershus er formidabel, antall kollektivreiser har økt med over 60% de siste ti åra. Veksten er aller størst på bussreiser, det er også der tilbudet har økt mest.

Med jernbanereformen i 2017 har vi fått et BaneNor som skal planlegge togtilbud først, og la bygging av togskinner være en konsekvens av ønsket togtilbud, ikke motsatt. Og vi har fått et jernbanedirektorat som sier de vil lytte til regionale myndigheters innspill til prioriteringer i utviklingen av togtilbudet. Jeg har tenkt å ta dem på ordet, og har som utvalgsleder bedt om at hovedutvalg for samferdsel i Akershus i juni i år får en sak om tog- og busstilbudet i Follo og langs Østfoldbanen. Fordi det må sees i sammenheng. Og fordi vi ikke kan vente til 2024 eller 2027 med å få et bedre kollektivtilbud. 

Den gode nyheten er at Jernbanedirektoratet jobber med en tiltakspakke for Østfoldbanen fordi de erkjenner at togene er få og fulle, og jeg håper at de vil lytte til fylkespolitikerne i Akershus slik de har sagt de vil. Men la meg si det ført som sist: 

  • Det er behov for å supplere togtilbudet med busser i tillegg mens vi venter på at det kommer flere tog. 
  • Det trengs innsatstog i rushtrafikken begge veier, ikke bare retning Oslo.
  • Det må vurderes om stoppmønsteret på regiontoget fra Halden kan endres slik at de ikke kjører forbi alle stasjonene mellom Moss og Ski. 
  • Det er viktig å bygge midlertidig vendespor i Vestby så snart som mulig slik at vi slipper å vente på bygging av Moss stasjon før det kan kjøres flere tog sør for Ski. 
  • Lokaltoglinja som i dag snur på Ski bør forlenges lenger sør, minst til Ås.

Heldigvis er stadig flere politikere i fylkestinget i Akershus opptatt av dette, blant annet har Frp fremmet interpellasjon i fylkestinget om muligheten for å supplere med busser mens vi venter på toget.  Jeg håper på brei tilslutning i fylkestinget til dette, og at jernbanedirektoratet gjør det de har lovet; lytter til fylkespolitikerne. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags