Dårlig økonomi, ufrihet, rotløshet, mistrivsel og kaos med rask og kompakt utbygging i Ås sentrum

Av
DEL

LeserbrevVår fremtid bestemmes av Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Den er et hovedtema for kommunevalgte. Høyre og Ap ønsker enda raskere og tettere utbygging enn rådmannen.

Dårlig kommuneøkonomi.
Ifølge rådmannen tar det 10 år før nye innbyggere gir kommunen større inntekter enn utgifter. De store investeringene som kommunen nå gjør på grunn av forventet stor befolkningsvekt vil fordoble kommunens gjeld; og gir allerede et redusert tilbud til kommunens befolkning (helse, sosial, skole og vedlikehold). Det rammer særlig de med dårlig økonomi og bidrar til økende forskjeller og dermed et mindre trivelig Ås for alle.

Dårlig økonomi for beboere.
I dag kjøpes tomter med hus av utbyggere og spekulanter, for det mangedoblede av normal pris, fordi leiligheter i boligblokker kan selges til vesentlig høyere pris enn det koster å bygge dem. Med så mange leiligheter som det legges til rette for i områdereguleringsplanen vil prisen for leiligheter presses ned, med redusert økonomisk frihet for beboerne som resultat. I forhold til tradisjonelle boformer i Ås får den enkelte mindre frihet til å bedre sine levekårene ved egeninnsats på hus og det grønne ved husene.

Rotløshet.
Med rask vekst og mange uten røtter eller jobb i Ås, blir det mer rotløshet slik som i andre rasktvoksende kompakte drabantbyer utenfor store byer.

Kork og liten attraktivitet.
Ås har tog og får derfor ikke buss til Oslo, mens Asker, Sandvika og Lillestrøm med tog flere ganger så ofte, har buss til Oslo fra 4 til 10 ganger i timen. Selv med dobbelt så mange tog til Oslo og en buss til Ski, vil en tredobling av befolkningen i Ås sentrum førere til mer bilkjøring, mer kork og gjør Ås sentrum mindre attraktivt både for forretninger, næringsliv og beboere. Det samme gjør kravet om mer bilfritt sentrum på grunn av kompakt utbygging.

Fortid, nåtid og fremtid
Tilrettelegging for tredobling av folketallet i sentrum har ført til at Rustad skole er bygget ut med fire klasser på hvert trinn og at Åsgård skole planlegges med fire. Med to klasser på hvert trinn i Åsgård skole vil barna få bedre plass og mer identitetsgivende omgivelse med bevaring og måtehold i samsvar med elevers kamp for klima og mindre forbruk. Kompakt utbygging i Ås sentrum fører til at hus som gir Ås sjel, kultur og tilhørighet må rives, slik som for eksempel ungdomsklubben Midgard, Tandberghuset og D6. Ås sentrum omgjort til kompakt blokkområder, vil gi mindre arealmessigfrihet i fremtiden til å utvikle Ås til et trivelig sted med service og friarealer som gir trivsel, røtter og tilhørighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags