Pårørendeutvalg for omsorgstjenestene i Ås kommune må på plass nå

Rubina Mushtaq Rikheim i Ås Høyre.

Rubina Mushtaq Rikheim i Ås Høyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Gjennom sommeren har innbyggerne i Ås kommune kunne lese at det har vært uro og støy rundt demenssenteret Moertunet i Ås.

Det har stått om at flere sykepleiere har sagt opp sine stillinger og om pårørende som har vært redde og bekymret om at tilbudet og kvaliteten på omsorgen vil endres som følge av kuttene som kommunen nå gjennomfører.

Den 7 august kunne tillitsvalgte Stokkebø i Ås Avis berolige innbyggerne og ansatte om at ingen sykepleiere på demenssenteret måtte slutte på grunn av kutt i tjenesten.

- Ingen sykepleiere vil bli sagt opp. Kvaliteten vil ikke bli dårligere

Høyre fremmet forslag i kommunestyre i april om opprettelse av et samarbeidsutvalg i omsorgstjenestene i Ås kommune. Intensjonen med opprettelsen av utvalget var at det skulle være et forum hvor brukere, pårørende, ansatte, ledelse og folkevalgte skulle møtes regelmessig.

Ås Høyre mener at et slikt forum ikke bare ville styrke brukernes og pårørendes stemme, men også fremme et tettere samarbeide mellom pårørende, ansatte og administrasjonen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og Rådmannen skulle legge fram sak i hovedutvalget for Helse- og sosial med forslag til hvordan et Samarbeidsutvalg i institusjonene skulle opprettes, hvem skulle delta, møtefrekvens og retningslinjer for innhold i møtene. Saken skulle legges fram til behandling innen 30.06.2020.

Ås Høyre synes det er kritikkverdig at vedtaket om opprettelsen av samarbeidsutvalget fortsatt ikke er fulgt opp. Opprettelsen av et samarbeidsutvalg ville kunne forhindret frustrasjon og usikkerhet både blant ansatte og pårørende som situasjonen nå på demenssentret.

Ås Høyre har bedt administrasjonen om orientering av prosessen om samarbeidsutvalget i hovedutvalget for Helse- og sosial etter ferien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags