Massivtre for helse og klima i kommunale og private bygg

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Samtalegruppa ved Ås Seniorsenter har drøftet bruk av massivtre i hus og bygninger, med hensyn til klima og helse.
Årlig binding av CO2 i norske skoger tilsvarer minst halvparten av det totale utslippet av CO2 i Norge (ca. 50 millioner tonn), og ved fornuftig bruk av tilveksten i de norske skoger, vil blant annet massivtre kunne spille en viktig rolle i kampen mot endret klima.

Ås kommune har ansvar for helse og klima i kommunen. I samarbeid med NMBU, ligger det til rette for at Ås kan bli et visningsvindu for bruk av massivtre, i samsvar med egne vedtatte mål om å være et visningsvindu. Det er positivt at Åsgård skole, ifølge kommunestyret, skal vurdere bygd med massivtre.

Vi viser til Samtalegruppas høringsuttalelse 23. juli 2019 for Områdereguleringsplanen for Ås sentrum, der vi i kapittel 14 påpeker viktige momenter for bruk av massivtre i kommunale bygninger. Rådmannen svarte positivt på vår anbefaling.

Vi har registrert at tre som byggematerialet også kan ha positiv effekt på helse.
Anders O. Nyrud, ved NMBU, skrev i Teknisk informasjon nr. 1, 2016 «Tre i innemiljø»:
…Trebruk ser også ut til å kunne ha positive helseeffekter, bla. virke stressreduserende og gi raskere innhenting etter krevende oppgaver. Fra miljøpsykologien vet vi at det er en klar sammenheng mellom tilstedeværelse av naturlige elementer i det bygde miljø og positive helseutfall.

I februar 2019 ble det holdt en «Tre og helse» konferanse i Kristiansund. Der var det blant annet et tema med tittelen: «Trematerialers innvirkning på skoleelever. Skole uten stress». Maximilian Moser, ved HUMAN RESEARCH Institut für Gesundheitstechnologie und Präventionsforsung i Østerrike, viste til resultater fra en undersøkelse på elever i en ungdomsskole. Elevene i et klasseværelse uten massivtre (kontrollklasse) ble sammenlignet med elevene i et annet klasseværelse med massivtre. Regelmessige psykofysiologiske målinger ble gjennomført i løpet av sommeren 2008 og skoleåret 2008/2009. De største forskjellene mellom elevene i de to klasserommene viste seg i hjertefrekvensen og hjernenerver. Det ble også funnet forskjeller i den belastning elevene følte ved å være på skolen. I kontroll-klassen økte hjertefrekvensen i forhold til feriemånedene. I massivtre-klassen gikk derimot hjertefrekvensen ned i forhold til feriemånedene.

Undersøkelsen tyder på at massivtre også kan bidra til å forbygge hjerte-, kar- og stressrelaterte sykdommer.
Kommunens mål om å bli et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling, blant annet ved bruk av byggematerialer med lave klimagassutslipp, tilsier at byggetillatelser bør sette krav om bruk av massivtre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken