Gi SFO mer mål og mening

VIL HA BEDRE INNHOLD I SFO-ORDNINGEN:  Skrevet av ordførerkandidat Maria-Therese Jensen (V) og stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland (V).fOTO: venstre

VIL HA BEDRE INNHOLD I SFO-ORDNINGEN: Skrevet av ordførerkandidat Maria-Therese Jensen (V) og stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland (V).fOTO: venstre

Av
DEL

MeningerDe aller fleste barn går på SFO i løpet av sine første skoleår. Nå er det på tide at det blir et kvalitetstilbud for alle, og ikke bare et oppbevaringssted for dem som ikke har noe alternativ.

Norge er et land med små forskjeller, og så å si alle barn går i barnehage og i offentlig skole. Likevel er det store forskjeller på fritida. Mens noen får gå på SFO med kompetent leksehjelp og varierte aktiviteter hvor barna kan utfolde seg i lek, sport, kunst og kultur, har andre et tilbud blottet for meningsfullt innhold.

En nasjonal evaluering fra i fjor viser at det er store forskjeller mellom SFO-er, både når det kommer til pris og innhold. Samtidig går 82 prosent av førsteklassingene våre på SFO. Potensialet er stort, og mange får det til: SFO kan være en mestringsarena utenfor klasserommet, hvor barna får bedre leke- og lærelyst, kulturell kapital og sosial mobilitet. Det kan brukes strategisk som en integrerings- og inkluderingsarena og virke språkfremmende. Alle disse erfaringene kan være like viktige som akademisk kunnskap når barna skal skape seg et godt liv.

Et godt SFO-tilbud er en viktig del av tidlig innsats. Det handler om å legge gode rammer rundt skolehverdagen. Det bidrar til at barna gjør det bedre på skolen, og er bedre rustet for livet etterpå. Da må vi sette tydelige krav til innhold og kvalitet. Venstre har lenge kjempet for dette, og nå har regjeringen endelig forpliktet seg til å lage en nasjonal rammeplan.

En nasjonal rammeplan er viktig for å vise vei og sette minimumskrav. Samtidig skal det gis rom for lokal variasjon. Styrken i de store forskjellene på SFO-er rundt omkring, er at det også finnes mange ulike løsninger. Venstre har tro på at vi kan dyrke frem det beste lokalt og lære av hverandre, samtidig som vi gjør et felles ambisjonsløft for SFO.

Venstre i Ås besøkte nylig Sjøskogen SFO, ved leder Mostafa Kroop, for å ta med seg erfaringer og løsninger i utviklingen av en nasjonal rammeplan. Kroop viste frem med glede og engasjement sine løsninger for driften av SFO, som tydelig har gitt suksess da veldig mange barn er tilknyttet tilbudet etter skoleslutt. Det er 6 andre SFO-er i kommunen og de besitter mange gode, lokale løsninger. Venstre i Ås ønsker at kommunen blir bedre på å lære av hverandres planer og drift av SFO, også over kommunegrenser. Undertegnede har det siste året hatt et samarbeid med SFO på Rustad skole i Ås kommune, Vitenparken, lokale landbruksaktører og frivillige.

Målet var blant annet å la barn på SFO få lære mer om hvor maten kommer fra. Det har vært en stor suksess for barna som i fellesskap besøkte lokale aktører, noe som skaper både sosial og lokal tilhørighet, for å øke deres kunnskap om bærekraftig mat og matproduksjon. Jeg vil at Ås kommune skal få et slikt opplegg inn i sitt kommunebudsjett, som et tiltak for tidlig innsats. Ved å se til og lære av både pilotprosjektet ved Rustad skoles SFO og Kroops kloke organisering av SFO, er det fullt mulig for SFO-ene å tilby aktiviteter med kvalitet i et lokalt miljø. For Ås kommune er en stor skattkiste som må benyttes for alt det er verdt med å skape et bedre samfunn.

Vi ønsker flere tilbakemeldinger om hvordan SFO kan bli bedre for barna, deres foreldre og alle ansatte ved SFO i Ås kommune. Derfor oppfordrer jeg alle innbyggere med tanker og ideer om hvordan Ås kommunes SFO-er kan bli bedre til å sende undertegnede en e-post: maria.therese.jensen@stemvenstre.no.

Det handler om å gi barna våre en best mulig oppvekst – og Venstre setter barn først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags