Derfor mener vi det er usosialt å ikke innføre eiendomsskatt slik kommunens økonomi er nå

Av