Ros til politikerne i Ås

ROSER ÅS-POLITIKERNE: Audun Johannessen, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Ås

ROSER ÅS-POLITIKERNE: Audun Johannessen, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Ås Foto:

Av
DEL

MeningerI kommunestyremøte 19.6.19 fattet Ås-politikerne flere vedtak hva angår grunnskolen i Ås. Utdanningsforbundet Ås mener at dette er kloke vedtak. Først av alt, det blir nå puttet inn 2,5 millioner kroner ekstra i skolebudsjettet for 2019. Før man helt begynner å ta bølgen, så er det verdt å minne om at en million av dette egentlig er fra et bebudet kutt i skolebudsjettet på 1,38 millioner.

Det er fælt å si det, men for skolene så er 2,5 millioner småpenger. Men dette vedtaket er et svært positivt signal for skolene og det vil bli oppfattet og verdsatt. Og som vi før har påpekt, i Ås-skolen teller hver krone. Vi både håper og tror at disse 2,5 millionene ikke kommer fordi det er valg til høsten, men fordi politikerne nå har skjønt hva vi har prøvd å fortelle dem om den økonomiske situasjonen for Ås-skolen!

Det har faktisk blitt hevdet at mer penger inn i grunnskolen ikke har noen betydning. Dette er en komplett meningsløs påstand. For trang økonomi og stadige kutt betyr færre lærere, færre undervisningstimer, større undervisningsgrupper, mindre deling, dårligere oppfølging av elevene, bruk av ufaglærte i ordinær undervisning og bruk av ufaglærte som vikarer. Gir det en bedre skole? Dette har Stortinget forstått ved å vedta en minstenorm for antall lærere i skolen fra 1.8.18 og en skjerpet minstenorm fra 1.8.19. Denne minstenormen vil skolen i Ås ikke klare å overholde på grunn av budsjettet. Er det å satse på skolen? Er det å gi elevene et likeverdig tilbud?

Politikerne fattet også vedtak om at man som skoleeier vil ha en bedre rapportering fra skoleetaten og skolene. Dette har vi full forståelse for. Men vi vil få minne om at slik tilstandsrapportene fra skolen til nå har vært skrevet, så er det ut ifra hvordan politikerne selv har ønsket dem. At politikerne nå ønsker mer og grundigere rapportering, er helt greit. I kommunestyremøtet 19.6. og i HOK-møtet dagen før, var det mer enn tydelig at politikerne nå ønsker å stå fram som ansvarlig arbeidsgiver for rektorer, skoleledere og lærere i grunnskolen i Ås. Det skal de ha takk for, men det var på tide!

Til sist, kommunestyret vedtok å opprettholde Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) som et eget utvalg. I et forslag fra Rådmannen var det foreslått å slå sammen dette utvalget med Hovedutvalg for helse og sosial. Utdanningsforbundet Ås mener det er klokt å opprettholde HOK som et eget utvalg. Vi tror dette er til det beste både for skolen og barnehagen i Ås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags