Debatt: Svar til Einride Berg

STORE PLANER: SiÅs ønsker å kunne bygge mye i Skogveien. Kaja Vel ønsker nedskalerte planer. Illustrasjon: SIÅS

STORE PLANER: SiÅs ønsker å kunne bygge mye i Skogveien. Kaja Vel ønsker nedskalerte planer. Illustrasjon: SIÅS

Av
DEL

MeningerDirektør Einride Berg i Samskipnaden på Ås skryter i Ås Avis 12. juli at Samskipnaden rydder opp. Han sikter til at eneboliger på Ås gjøres om til hybler og leies ut til studenter. Det kan være mange årsaker til dette. En av årsakene til dette kan være at bl a. ansatte ved Veterinærhøyskolen vil sikre seg hus på Ås. Så leier de ut hybler for studenter før de selv flytter til Ås når utbyggingen av NMBU er ferdig

Einride Berg skryter av at det skal bygges 800 hybelenheter i Skogveien innen 2020 og at det deretter skal bygges flere studentboliger.

Vi som bor på Kaja området har ment og fortsatt mener at området i Skogveien tåler 500 hybelenheter og ikke 800. I planleggingsprosessen har det ikke på noe tidspunkt vært noe dialog mellom Samskipnaden og oss. Hvis det er slik Samskipnaden på Ås skal planlegge ved framtidige utbygginger ,uten dialog med nærmiljøet er det skremmende.

Ingen av veiene inn til utbyggingsområdet egner seg som anleggsveier. Alle veiene inn til område er smale veier og der er 3 barnehager i området. Noen av veiene er skoleveier. Lyngveien er valgt som anleggsvei. Studentsamskipnaden på Ås slipper å betale for utbedring av veien før anleggsstart. Det ville være naturlig at utbygger ble pålagt å betale. Med den infrastrukturen området har i dag, tåler ikke prosjektet i Skogveien en slik stor utbygging


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags