Gå til sidens hovedinnhold

Ulovlig ulv

Artikkelen er over 5 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle ordførerne i Hedmark fylke har protestert mot Solberg-regjeringens vedtak om reduksjon av fellingen av ulver, fra 47 dyr – som rovviltnemndene ønsket – til bare 15. Riksavisen Nationen har spurt mange ordførerne i andre fylker om deres holdning til dette vedtaket, og et stort flertall av disse er enige med kollegene i Hedmark. Ordfører Ola Nordal i Ås er dessverre med i mindretallet som støtter regjeringens tvilsomme vedtak i denne saken.

Den opprinnelige ulvebestanden ble i forrige århundre utryddet i Norge og nesten utryddet i Sverige. Dyrene som har formert seg til ny svensk-norsk ulvebestand kan ha kommet fra både Finland og Baltikum; men de har neppe svømt over Østersjøen. Få eller ingen kan ha «vandret» rundt Bottenvika; for samer og andre som har tamrein nord for Bottenvika har neppe sluppet ulver gjennom beiteområdet der. Den nye svensk-norske ulvebestanden har altså tvilsom opprinnelse.

Våre forfedre gjorde mye for å bli kvitt ulven, og uten ulv ble både beiteretten for tamdyr og retten til jakt på ville hjortedyr mer verdt. Fravær av ulv varte såpass lenge at dette ble etablert som rettstilstand, som logisk sett må omfatte også rett til å skyte ulver, som «dukker opp» og forringer retten til jakt på hjortedyr.

Etter at naiv miljøvernminister undertegnet den ambisiøse Bernkonvensjonen er det kanskje nasjonalt ansvar å bygge opp livskraftig ulvebestand også i Norge; men da må også bruksrett og eiendomsrett respekteres: Å slippe sauer på beite i område med ulv er i strid med dyrevernloven, så alle beiteretter må eksproprieres i hele området der ulv skal vernes. Livskraftig ulvebestand vil «høste» storparten av det jaktbare viltet, så jaktrettene må eksproprieres i stort område, før det blir lovlig ulvereservat. Ulven er ulovlig også i den såkalte ulvesonen i Hedmark, så lenge beite- og jaktrettene der ikke er eksproprierte!

Kommentarer til denne saken