Siste sjanse for å ta til fornuft om Viken?

Av
DEL

LeserbrevStortinget skal nå med det første avgjøre hvordan de skal gå videre med regionreformen, og med de inndelingene som er planlagt. Det skjer i forbindelse med at regjeringen legger frem sine forslag til nye oppgaver for de nye fylkeskommunene.

MDG er ikke mot enhver form for regionsreform, men vi synes det er svært beklagelig at det som påstås å være en demokratireform skjer med tvang og på tvers av lokale vedtak. Litt av problemet er at man stort sett ikke egentlig har kommet med forslag til regioner som faktisk ivaretar de utfordringene samfunnet står overfor på en bedre måte enn dagens fylkeskommuner. Særlig gjelder dette Viken. Kanskje kan man si at noen av dagens fylkesgrenser ikke er de beste, men da blir det ikke nødvendigvis bedre av at man bare slår sammen tre av disse fylkeskommunene og danner et nytt storfylke. Viken strekker seg fra Sverige til Hardangervidda, men omfatter ikke navet i områdets bolig- og arbeidsmarked: Oslo. Det går på tvers av mange statlige forvaltningsområder og kan på mange områder skape en mindre oversiktlig situasjon enn i dag og med politikere som er enda fjernere fra innbyggerne vi skal representere, altså dårligere samordning, mer byråkrati, og svekket beredskap.

Skal det først skje en regionreform som kan stå seg over lengre tid så må vi våge å tenke grenser på nytt, og det må være enheter som fremstår som mer naturlige for folk enn Viken. Miljøpartiet De Grønne har derfor foreslått for fellesnemnda at Viken bør deles i to, i en østlig og vestlig del. Forslaget kommer til behandling rett over høstferien. Trolig er det da mest naturlig at Romerike og Follo går sammen med Østfold, og Vestregionen sammen med Buskerud. Dette har også sine utfordrende sider, men det vil i hvert fall være mer logiske enheter både for innbyggere og mye av forvaltningen.

Vi er også bekymret for den svekkelsen av Fylkesmannen som er foreslått, særlig i saker som berører natur, miljø og utbygging. Helt fint at fylkeskommunen har flere oppgaver på dette feltet, men Fylkesmannen må fortsatt ha innsigelsesmulighet. Noen må ha et perspektiv som strekker seg lenger enn til neste valgperiode, og som krever respekt for spørsmål som handler om jordvern, langsiktig mattrygghet eller naturmangfold og andre spørsmål som like mye handler om å gi neste generasjon samme mulighet for velferd, trygghet og valgfrihet som oss selv. Demokrati handler like mye om å ta vare på interessene til de som kommer etter oss, som at et knapt flertall skal kunne vedta å bygge ned verdier som vi trenger å høste av langt forbi vår tidshorisont. At mer kortsiktige prioriteringer nå skal ha mer fritt frem er svært bekymringsfylt, og står i motstrid til ambisjoner om mer vekt på klima og bærekraft. Vi håper derfor partiene snur i dette spørsmålet! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags