Denne boligen ble solgt for 6,5 millioner. Her ser du liste over alle omsetningene av eiendommer i Ås kommune i november

Av

63 eiendommer i Ås skiftet eier i november. Her ser du hele lista.