Denne eneboligen ble solgt for 8,7 millioner. Se hele lista: Disse eiendommene ble omsatt i Ås i september

Av

Til sammen 35 eiendommer ble omstatt i Ås kommune i september.