Derfor er butikkribba dyrere enn tidligere – og her selger de helst rett til kunden sjøl

Høyere ribbepriser til tross – bonden tjener ikke mer. På Dyster gård selger de helst selv rett til kunden.