Rektor Curt Rice har fått med seg tidligere studenttingsleder Ida Funnerud på et innlegg i Ås avis, der de begge krever at Ås kommune skal fikse et hotell i Ås.

La oss begynne med det fundamentale: Det er ikke, og vil heller aldri bli en kommunal oppgave å etablere hotell i Ås. Det er, og det kommer alltid til å bli en kommersiell oppgave.

Sånn sett er det fullstendig på vidvanke når Rice og Funnerud "krever" at Ås kommune skal legge til rette for etablering av et hotell i Ås.

NMBU fikk i sin tid tildelt mer enn 3000 mål areal fra Kongeriket Norge da høgskolen ble etablert.

Det er derfor meningsløst når rektor begreder seg over at ikke kommunen ordner opp med hotell for NMBU.

I stedet for at Curt Rice roper seg hes på kommunen, så bør han heller bruke tiden på å finne tomt til hotell på egen grunn.

Han har evig nok å ta av.