— Det er merkelig at politikerne og kommunen har problemer med å beslutte hva som skal gjøres med Åsgård skole

Knutepunktspolitikken, der det nå skal bygges veldig konsentrert, og bygges maks 2 km fra Ås sentrum er også blant det Grete Rebecca Stavrum syns er mest frustrerende med Ås.