– Det er utrolig synd om pengeproblemene går utover tjenestetilbudet til barn, eldre og psykisk syke og kulturtilbudet i kommunen

– Ut ifra det som skrives i avisen og på Facebook så virker det som om kommunen har økonomiske problemer, sier Maria Carlsson.