FOLLO: Tirsdag ettermiddag gikk alarmen i Tomter. Der hadde et bål spredt seg til terrenget, og brannvesenet rykket ut med to biler for å dynke vegetasjonen med vann. Samme ettermiddag er brannvesenet også i Engelsviken ved Fredrikstad. Der hadde det brent i vegetasjonen på rundt 100 kvadratmeter.

– Gjelder over alt

Det er bare få dager siden det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september gikk ut for denne gang. I denne perioden er det generelt forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dermed er det sikkert noen som har sett frem til å kunne fyre opp et skikkelig pølsebål når man er ute på tur igjen.

ØB har kontaktet branninspektør og informasjonsrådgiver Daniel Solli i Follo brannvesen IKS, for å høre om det er trygt å fyre opp bål nå, og hva som er rådene fra brannvesenet.

Han svarer at det brannvesenet alltid understreker, uavhengig av om det er bålforbud eller ikke, er aktsomhetsplikten.

Den sier at alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være.

Daniel Solli i Follo brannvesen IKS

Gode valg

Samtidig påpeker Solli at de håper at folk legger ut på tur og koser seg. 

Da er det viktig å bruke hodet og ta gode valg

Daniel Solli i Follo brannvesen IKS

Solli viser til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), som har noen gode råd når det gjelder bålbrenning.

På nettsiden sikkerhverdag.no går det blant annet frem at overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan straffes med bot eller fengsel.

Tips til trygg bålbrenning

Her er DSB sine tips til trygg bålbrenning:

Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: DSB.no

Tips til trygg bålbrenning

Her er DSB sine tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: DSB.no