DET HANDLER OM Å LEVE …

Arne Ellingsberg, i sitt 93. år, ønsker fortsatt å leve

Arne Ellingsberg, i sitt 93. år, ønsker fortsatt å leve

Av

Hvorfor blir ikke vi eldre lyttet til?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er overskrifter i siste Pensjonisten. Det tyder på noe alvorlig. Pensjonistforbundet er spesielt opptatt av hvordan pensjonistene får redusert sin kjøpekraft sammenlignet med de yrkesaktive. Dersom pensjonistene hadde fått sin fortjente økning i kjøpekraft, ville de kunne bidratt til økt handel og omsetning. Pensjonistforbundet minner også om hvordan de eldre gjennom livet har bidratt til å bygge landet til hva det er blitt. Pensjonister bidrar med frivillig arbeid, livskunnskap og spesialkompetanse beregnet til 300 000 årsverk årlig. Konklusjonen fra Pensjonistforbundet er: «Vil vi ha et aldersvennlig samfunn, må eldre bli tatt på tatt med på råd, vist respekt og verdighet.» I denne artikkelen vil jeg videre bare gi en oversikt over synspunkter i offentlige dokumenter når det gjelder spesielt hjemmetjenestene og sykehjemsopphold.

Store forskjeller i tilbud til eldre. En ny rapport viser også både regionale og kommunale forskjeller. Det gjelder både hjemmebasert omsorg og dekning av sykehjemsplasser. Noen kommuner bruker så lite som 17 prosent av budsjettet, mens andre bruker 53 prosent. De små kommunene har største tilbud av hjemmebasert omsorg, mens de store har bedre dekning av sykehjemsplasser. Den samlede dekningsgraden – dvs. hjemmetjenester og sykehjem til dem over 80 år – varierer fra 31 prosent til 76 prosent.

Erfaringene i hjemmetjenestene viser at ensomhet innebærer risiko for å utvikle depresjon, dårlig ernæringssituasjon og dehydrering. Videre utvikling av slike tilstander fører ofte til forvirring, og det kan resultere i infeksjoner, og faren for å falle øker. Fra det offentlige forventes det mer omsorg fra de pårørende, men med dagens situasjon, familiemedlemmer opptatt med arbeid og ofte bosatt langt unna, er dette begrensende faktorer for ønskelig kontakt og hjelp. I følge Rådet for sykepleieetikk vil mangel på nødvendig tid for hjemmesykepleien til sykepleie og andre forhold, med besøk til opptil et titalls beboere, være ille. Pleierne vil føle fortvilelse over ikke å «ta vare på hele mennesket, dets verdighet og integritet».

En ny form for ensomhet er samfunnets utvikling av ny teknikk i form av digitalisering. Det finnes anslagsvis 400 000, derav de fleste eldre, som lever i et digitalt utenforskap. Dette må det gjøres noe med!

Når det gjelder kvaliteten på sykehjemsopphold, har forskere undersøkt 4 temaer spesielt; årlig legemiddelgjennomgang, kartlegging av ernæring, om pasientene får vurdering av lege, og vurdering av tannlegepersonell. Variasjonene er store, både når det gjelder hvor i landet og størrelsene på kommunene. Helsedirektoratet har anbefalt å tolke innrapportering fra eldreomsorgen med forsiktighet. Den stjeler tid og oppmerksomhet fra hovedpersonene, pasientene.

Ernæring og måltider viktig. Kanskje det viktigste. Mange eldre går ned i vekt når de havner på institusjon. Ernæringsfysiologer og leger har lenge fortalt at underernæring er lettere å forebygge enn å behandle. Tre måltider pluss kaffe og kake i løpet av 8 timer på dagtid er mindre gunstig. Flere små måltider spredt over dag og kveld, med smør og fløte i maten, er å foretrekke. Det er viktigere å utforme gode rutiner og smakelige måltider for pasientene enn å bruke tida til rapportskriving. Selv om små kommuner sliter med rutiner og prosedyrer ved sine sykehjem, trives de eldre best på disse. Stort er ikke alltid best.

Hva i framtida? Tilstanden i dag, når det gjelder omsorgen for oss eldre fra det offentliges side, er som det går fram ovenfor, utfordrende. Snart er det flere eldre enn barn og unge. Dette gjør ikke saken enklere. I dag er 940 000 nordmenn over 65 år. Ved århundreskiftet vil det være nesten 2 millioner. Antallet som er over 80 år eller eldre, vil bli mer enn tredoblet innen 2060.

I en ny artikkel vil jeg konsentrere meg om vår egen kommunes situasjon og forberedelse.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken